LUKE Taloustohtori
Porotalous
 2002-2021  Omat valinnat  Taustatiedot  Poromatkailu  2021  2020  2019  2018  2015  2016  2017  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Tase, poronhoitoalueet 2-jako
SAS Output Taloustohtori. Porotalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 23.9.2023
            Taselaskelma             2016_2017
Muu poronhoitoalue
Erityinen poronhoitoalue Keskiarvo
Tiloja edustettuna 390 520 920
Tiloja otoksessa 40<n<50 20<n<30 70<n<80
Eloporot 148 224 192
VASTAAVAA 69 000 113 300 96 000
    Aineettomat hyödykkeet 0 0 0
          Maa-alueet 40 0 10
          Rakennukset 4 160 6 210 5 820
          Koneet ja kalusto 9 600 23 000 17 600
          Salaojitukset 0 0 0
          Kasvustot 0 0 0
          Muu käyttöomaisuus 0 0 0
    Pitkäaikaiset sijoitukset 0 0 0
    Vaihto-omaisuus 53 000 80 400 69 200
    Saamiset 2 200 3 750 3 290
    Rahoitusomaisuus 0 0 0
VASTATTAVAA 69 000 113 300 96 000
  Oma Pääoma 66 800 104 700 89 900
Velat yhteensä 2 240 8 670 6 110

9611436
Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi