LUKE Taloustohtori
Porotalous

Taloustohtori löytyy uudelta Taloustohtori sivustolta (avattu 22.4.2024)
Siirry uudelle Taloustohtori -sivustolle (taloustohtori.luke.fi)

 2002-2022  Omat valinnat  Taustatiedot  Poromatkailu  2021  2020  2019  2018  2015  2016  2017  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Tunnusluvut, poronhoitoalueet 3-jako
SAS Output Taloustohtori. Porotalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 21.5.2024
            Tunnusluvut             2015-2016
Muu poronhoitoalue
Muu erityinen poronhoitoalue Saamelaisten kotiseutualue Keskiarvo
Tiloja edustettuna 340 190 330 860
Tiloja otoksessa 40<n<50 4<n<10 11<n<20 70<n<80
Eloporot 145 195 233 190
Yrittäjänvoitto -16 100 -13 300 -4 100 -10 900
        + Palkkavaatimus 22 200 17 900 20 400 20 600
        + Korkovaatimus 2 140 3 160 3 710 2 970
Yrittäjätulo 8 190 7 760 20 000 12 600
Kannattavuuskerroin 0,34 0,37 0,83 0,54
Yrittäjätulo 8 190 7 760 20 000 12 600
        - Korkovaatimus -2 150 -3 160 -3 720 -2 970
=Työansio 6 040 4 600 16 300 9 640
        Työtunnit 1 420 1 150 1 300 1 310
=Työtuntiansio (euroa per tunti) 4,3 4,0 12,5 7,3
        Oma pääoma 61 500 69 500 100 500 78 200
        Koko pääoma 63 700 82 600 112 800 86 700
Omavaraisuusaste 96,5 84,1 89,1 90,2
        Korvaus koko pääomalle -13 900 -9 620 -250 -7 750
        Pääoma tilikautena 63 200 81 700 111 600 85 800
Kokonaispääoman tuottoprosentti -22,0 -11,8 -0,2 -9,0

9611405
Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi