LUKE Taloustohtori
Porotalous

Taloustohtori löytyy uudelta Taloustohtori sivustolta (avattu 22.4.2024)
Siirry uudelle Taloustohtori -sivustolle (taloustohtori.luke.fi)

 2002-2022  Omat valinnat  Taustatiedot  Poromatkailu  2021  2020  2019  2018  2015  2016  2017  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Tunnusluvut, poronhoitoalueet 2-jako
SAS Output Taloustohtori. Porotalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 21.5.2024
            Tunnusluvut             2015-2016
Muu poronhoitoalue
Erityinen poronhoitoalue Keskiarvo
Tiloja edustettuna 340 520 860
Tiloja otoksessa 40<n<50 20<n<30 70<n<80
Eloporot 145 211 190
Yrittäjänvoitto -16 100 -8 380 -10 900
        + Palkkavaatimus 22 200 18 700 20 600
        + Korkovaatimus 2 140 3 400 2 970
Yrittäjätulo 8 190 13 700 12 600
Kannattavuuskerroin 0,34 0,62 0,54
Yrittäjätulo 8 190 13 700 12 600
        - Korkovaatimus -2 150 -3 400 -2 970
=Työansio 6 040 10 300 9 640
        Työtunnit 1 420 1 190 1 310
=Työtuntiansio (euroa per tunti) 4,3 8,6 7,3
        Oma pääoma 61 500 88 000 78 200
        Koko pääoma 63 700 98 200 86 700
Omavaraisuusaste 96,5 89,6 90,2
        Korvaus koko pääomalle -13 900 -4 770 -7 750
        Pääoma tilikautena 63 200 96 600 85 800
Kokonaispääoman tuottoprosentti -22,0 -4,9 -9,0

9611402
Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi