LUKE Taloustohtori
Porotalous

Taloustohtori löytyy uudelta Taloustohtori sivustolta (avattu 22.4.2024)
Siirry uudelle Taloustohtori -sivustolle (taloustohtori.luke.fi)

 2002-2022  Omat valinnat  Taustatiedot  Poromatkailu  2021  2020  2019  2018  2015  2016  2017  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Tunnusluvut kokoluokittain
SAS Output Taloustohtori. Porotalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 21.5.2024
            Tunnusluvut             2015-2016
Hyvin suuri Suuri Melko suuri Keskikokoinen Melko pieni Keskiarvo
Tiloja edustettuna 160 110 180 250 150 860
Tiloja otoksessa 20<n<30 4<n<10 11<n<20 11<n<20 4<n<10 70<n<80
Eloporot 432 210 150 118 88 190
Yrittäjänvoitto 1 400 -4 270 -22 100 -11 400 -14 400 -10 900
        + Palkkavaatimus 29 300 15 500 23 500 16 500 18 400 20 600
        + Korkovaatimus 6 570 3 090 2 450 1 960 1 390 2 970
Yrittäjätulo 37 200 14 400 3 820 7 010 5 290 12 600
Kannattavuuskerroin 1,04 0,77 0,15 0,38 0,27 0,54
Yrittäjätulo 37 200 14 400 3 820 7 010 5 290 12 600
        - Korkovaatimus -6 570 -3 090 -2 450 -1 970 -1 390 -2 970
=Työansio 30 700 11 300 1 360 5 040 3 900 9 640
        Työtunnit 1 870 990 1 500 1 050 1 170 1 310
=Työtuntiansio (euroa per tunti) 16,3 11,3 0,9 4,8 3,3 7,3
        Oma pääoma 176 400 75 000 70 100 46 900 39 200 78 200
        Koko pääoma 197 900 92 300 72 800 51 900 40 000 86 700
Omavaraisuusaste 89,1 81,2 96,2 90,3 97,8 90,2
        Korvaus koko pääomalle 8 180 -820 -19 500 -9 180 -13 000 -7 750
        Pääoma tilikautena 196 600 90 000 70 500 52 500 40 200 85 800
Kokonaispääoman tuottoprosentti 4,2 -0,9 -27,8 -17,5 -32,6 -9,0

9611411
Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi