LUKE Taloustohtori
Porotalous

Taloustohtori löytyy uudelta Taloustohtori sivustolta (avattu 22.4.2024)
Siirry uudelle Taloustohtori -sivustolle (taloustohtori.luke.fi)

 2002-2022  Omat valinnat  Taustatiedot  Poromatkailu  2021  2020  2019  2018  2015  2016  2017  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Tulos, poronhoitoalueet 2-jako
SAS Output Taloustohtori. Porotalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 21.5.2024
Tuloslaskelma 2015-2016
Muu poronhoitoalue
Erityinen poronhoitoalue Keskiarvo
Tiloja edustettuna 340 520 860
Tiloja otoksessa 40<n<50 20<n<30 70<n<80
Eloporot 145 211 190
Myyntituotot 14 200 24 400 21 500
        Tuet 4 100 6 020 5 410
Liikevaihto 18 300 30 400 26 900
Kokonaistuotto 30 300 43 500 39 900
        Muuttuvat kulut -17 500 -21 800 -20 300
        Palkkavaatimus -22 100 -18 700 -20 500
        Kiinteät kulut -2 080 -2 810 -2 700
Käyttökate -11 400 60 -3 750
        Poistot -2 440 -4 830 -4 000
Liiketulos -13 900 -4 770 -7 750
        Nettorahoituskulut -40 -210 -190
Nettotulos -13 900 -4 980 -7 940
        Korkovaatimus -2 150 -3 400 -2 970
Yrittäjänvoitto -16 100 -8 380 -10 900

9611387
Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi