LUKE Taloustohtori
Porotalous

Taloustohtori löytyy uudelta Taloustohtori sivustolta (avattu 22.4.2024)
Siirry uudelle Taloustohtori -sivustolle (taloustohtori.luke.fi)

 2002-2022  Omat valinnat  Taustatiedot  Poromatkailu  2021  2020  2019  2018  2015  2016  2017  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Tase, poronhoitoalueet 2-jako
SAS Output Taloustohtori. Porotalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 21.5.2024
                        Taselaskelma                 2015-2016
Muu poronhoitoalue
Erityinen poronhoitoalue Keskiarvo
Tiloja edustettuna 340 520 860
Tiloja otoksessa 40<n<50 20<n<30 70<n<80
Eloporot 145 211 190
VASTAAVAA 63 700 98 200 86 700
    Aineettomat hyödykkeet 0 0 0
          Maa-alueet 40 0 10
          Rakennukset 3 510 4 560 4 410
          Koneet ja kalusto 9 520 19 900 16 200
          Salaojitukset 0 0 0
          Kasvustot 0 0 0
          Muu käyttöomaisuus 0 0 0
    Pitkäaikaiset sijoitukset 0 0 0
    Vaihto-omaisuus 48 700 70 500 63 200
    Saamiset 1 930 3 180 2 830
    Rahoitusomaisuus 0 0 0
VASTATTAVAA 63 700 98 200 86 700
  Oma Pääoma 61 500 88 000 78 200
Velat yhteensä 2 200 10 200 8 480

9611396
Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi