LUKE Taloustohtori
Porotalous
 2002-2021  Omat valinnat  Taustatiedot  Poromatkailu  2021  2020  2019  2018  2015  2016  2017  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Tunnusluvut, poronhoitoalueet 2-jako
SAS Output Taloustohtori. Porotalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 23.9.2023
            Tunnusluvut             2014_2015
Muu poronhoitoalue
Erityinen poronhoitoalue Keskiarvo
Tiloja edustettuna 400 530 930
Tiloja otoksessa 40<n<50 20<n<30 70<n<80
Eloporot 143 225 198
Yrittäjänvoitto -12 400 -2 440 -5 940
        + Palkkavaatimus 20 500 19 800 20 200
        + Korkovaatimus 2 270 3 790 3 260
Yrittäjätulo 10 400 21 100 17 500
Kannattavuuskerroin 0,46 0,90 0,75
Yrittäjätulo 10 400 21 100 17 500
        - Korkovaatimus -2 270 -3 800 -3 260
=Työansio 8 100 17 300 14 300
        Työtunnit 1 350 1 300 1 330
=Työtuntiansio 6,0 13,2 10,7
        Oma pääoma 60 200 90 000 78 700
        Koko pääoma 62 400 103 000 89 100
Omavaraisuusaste 96,4 87,4 88,4
        Korvaus koko pääomalle -10 100 1 610 -2 460
        Pääoma tilikautena 60 600 99 300 85 200
Kokonaispääoman tuottoprosentti -16,7 1,6 -2,9

9427004
Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi