LUKE Taloustohtori
Porotalous
 2002-2021  Omat valinnat  Taustatiedot  Poromatkailu  2021  2020  2019  2018  2015  2016  2017  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Tunnusluvut kokoluokittain
SAS Output Taloustohtori. Porotalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 23.9.2023
            Tunnusluvut             2014_2015
Hyvin suuri Suuri Melko suuri Keskikokoinen Melko pieni Keskiarvo
Tiloja edustettuna 190 110 270 170 180 930
Tiloja otoksessa 20<n<30 4<n<10 11<n<20 11<n<20 4<n<10 70<n<80
Eloporot 425 215 154 114 87 198
Yrittäjänvoitto 9 200 5 950 -12 200 -10 900 -15 400 -5 940
        + Palkkavaatimus 25 200 16 800 19 900 18 600 19 000 20 200
        + Korkovaatimus 6 520 3 250 2 730 2 280 1 480 3 260
Yrittäjätulo 41 000 26 000 10 400 9941.0856999 4 950 17 500
Kannattavuuskerroin 1,29 1,30 0,46 0,48 0,24 0,75
Yrittäjätulo 41 000 26 000 10 400 9941.0856999 4 950 17 500
        - Korkovaatimus -6 520 -3 250 -2 730 -2 280 -1 480 -3 260
=Työansio 34 500 22 700 7 630 7 660 3 470 14 300
        Työtunnit 1 670 1 110 1 310 1 230 1 250 1 330
=Työtuntiansio 20,6 20,5 5,8 6,2 2,8 10,7
        Oma pääoma 166 300 77 500 56 400 56 600 39 600 78 700
        Koko pääoma 189 600 88 200 69 300 58 800 39 600 89 100
Omavaraisuusaste 87,7 87,9 81,4 96,3 99,8 88,4
        Korvaus koko pääomalle 16 200 9 280 -9 230 -8 650 -13 900 -2 460
        Pääoma tilikautena 178 400 87 200 65 500 57 800 38 900 85 200
Kokonaispääoman tuottoprosentti 9,1 10,6 -14,1 -15,0 -36,0 -2,9

9427013
Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi