LUKE Taloustohtori
Porotalous
 2002-2021  Omat valinnat  Taustatiedot  Poromatkailu  2021  2020  2019  2018  2015  2016  2017  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Tulos, poronhoitoalueet 3-jako
SAS Output Taloustohtori. Porotalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 23.9.2023
Tuloslaskelma 2014_2015
Muu poronhoitoalue
Muu erityinen poronhoitoalue Saamelaisten kotiseutualue Keskiarvo
Tiloja edustettuna 400 200 330 930
Tiloja otoksessa 40<n<50 4<n<10 11<n<20 70<n<80
Eloporot 143 207 258 198
Myyntituotot 13 500 14 800 32 100 20 400
        Tuet 4 040 5 720 8 400 5 950
Liikevaihto 17 600 20 500 40 500 26 300
Kokonaistuotto 30 900 38 100 59 200 42 500
        Muuttuvat kulut -16 000 -19 000 -19 900 -18 000
        Palkkavaatimus -20 500 -18 300 -20 900 -20 200
        Kiinteät kulut -1 900 -3 190 -2 810 -2 490
Käyttökate -7 540 -2 420 15 500 1 730
        Poistot -2 570 -3 390 -6 660 -4 200
Liiketulos -10 100 -5 810 8 820 -2 460
        Nettorahoituskulut -40 -280 -400 -220
Nettotulos -10 100 -6 090 8 420 -2 680
        Korkovaatimus -2 270 -3 510 -4 320 -3 260
Yrittäjänvoitto -12 400 -9 600 4 090 -5 940

9426992
Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi