LUKE Taloustohtori
Porotalous
 2002-2021  Omat valinnat  Taustatiedot  Poromatkailu  2021  2020  2019  2018  2015  2016  2017  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Tulos, poronhoitoalueet 2-jako
SAS Output Taloustohtori. Porotalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 23.9.2023
Tuloslaskelma 2014_2015
Muu poronhoitoalue
Erityinen poronhoitoalue Keskiarvo
Tiloja edustettuna 400 530 930
Tiloja otoksessa 40<n<50 20<n<30 70<n<80
Eloporot 143 225 198
Myyntituotot 13 500 23 300 20 400
        Tuet 4 040 6 540 5 950
Liikevaihto 17 600 29 900 26 300
Kokonaistuotto 30 900 48 100 42 500
        Muuttuvat kulut -16 000 -18 600 -18 000
        Palkkavaatimus -20 500 -19 700 -20 200
        Kiinteät kulut -1 900 -2 700 -2 490
Käyttökate -7 540 6 970 1 730
        Poistot -2 570 -5 360 -4 200
Liiketulos -10 100 1 610 -2 460
        Nettorahoituskulut -40 -250 -220
Nettotulos -10 100 1 360 -2 680
        Korkovaatimus -2 270 -3 800 -3 260
Yrittäjänvoitto -12 400 -2 440 -5 940

9426989
Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi