LUKE Taloustohtori
Porotalous
 2002-2021  Omat valinnat  Taustatiedot  Poromatkailu  2021  2020  2019  2018  2015  2016  2017  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Tase, poronhoitoalueet 3-jako
SAS Output Taloustohtori. Porotalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 23.9.2023
            Taselaskelma             2014_2015
Muu poronhoitoalue
Muu erityinen poronhoitoalue Saamelaisten kotiseutualue Keskiarvo
Tiloja edustettuna 400 200 330 930
Tiloja otoksessa 40<n<50 4<n<10 11<n<20 70<n<80
Eloporot 143 207 258 198
VASTAAVAA 62 400 86 300 123 200 89 100
    Aineettomat hyödykkeet 0 0 0 0
          Maa-alueet 70 0 0 30
          Rakennukset 3 750 2 200 5 060 3 890
          Koneet ja kalusto 10 000 14 400 28 100 17 400
          Salaojitukset 0 0 0 0
          Kasvustot 0 0 0 0
          Muu käyttöomaisuus 0 0 0 0
    Pitkäaikaiset sijoitukset 0 0 0 0
    Vaihto-omaisuus 46 700 67 100 85 900 64 900
    Saamiset 1 880 2 520 4 210 2 840
    Rahoitusomaisuus 0 0 0 0
VASTATTAVAA 62 400 86 300 123 200 89 100
  Oma Pääoma 60 200 74 300 103 900 78 700
Velat yhteensä 2 220 12 000 19 300 10 400

9427016
Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi