LUKE Taloustohtori
Porotalous
 2002-2021  Omat valinnat  Taustatiedot  Poromatkailu  2021  2020  2019  2018  2015  2016  2017  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Tase, poronhoitoalueet 2-jako
SAS Output Taloustohtori. Porotalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 23.9.2023
            Taselaskelma             2014_2015
Muu poronhoitoalue
Erityinen poronhoitoalue Keskiarvo
Tiloja edustettuna 400 530 930
Tiloja otoksessa 40<n<50 20<n<30 70<n<80
Eloporot 143 225 198
VASTAAVAA 62 400 103 000 89 100
    Aineettomat hyödykkeet 0 0 0
          Maa-alueet 70 0 30
          Rakennukset 3 750 4 000 3 890
          Koneet ja kalusto 10 000 22 600 17 400
          Salaojitukset 0 0 0
          Kasvustot 0 0 0
          Muu käyttöomaisuus 0 0 0
    Pitkäaikaiset sijoitukset 0 0 0
    Vaihto-omaisuus 46 700 73 400 64 900
    Saamiset 1 880 3 020 2 840
    Rahoitusomaisuus 0 0 0
VASTATTAVAA 62 400 103 000 89 100
  Oma Pääoma 60 200 90 000 78 700
Velat yhteensä 2 220 13 000 10 400

9426998
Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi