LUKE Taloustohtori
Porotalous
 2002-2022  Omat valinnat  Taustatiedot  Poromatkailu  2021  2020  2019  2018  2015  2016  2017  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Tunnusluvut, poronhoitoalueet 3-jako
SAS Output Taloustohtori. Porotalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 24.4.2024
            Tunnusluvut             2013-2014
Muu poronhoitoalue
Muu erityinen poronhoitoalue Saamelaisten kotiseutualue Keskiarvo
Tiloja edustettuna 380 200 330 910
Tiloja otoksessa 40<n<50 4<n<10 11<n<20 70<n<80
Eloporot 141 216 241 193
Yrittäjänvoitto -16 900 -17 400 -19 100 -17 800
        + Palkkavaatimus 21 600 22 100 24 200 22 600
        + Korkovaatimus 2 730 3 740 4 060 3 430
Yrittäjätulo 7 330 8 390 9 160 8 230
Kannattavuuskerroin 0,30 0,33 0,32 0,32
Yrittäjätulo 7 330 8 390 9 160 8 230
        - Korkovaatimus -2 730 -3 740 -4 070 -3 440
=Työansio 4 590 4 650 5 090 4 790
        Työtunnit 1 440 1 480 1 620 1 510
=Työtuntiansio (euroa per tunti) 3,2 3,1 3,1 3,2
        Oma pääoma 58 000 78 400 83 800 71 800
        Koko pääoma 60 400 87 600 104 300 82 200
Omavaraisuusaste 96,1 89,5 80,4 87,3
        Korvaus koko pääomalle -14 100 -13 400 -14 700 -14 200
        Pääoma tilikautena 57 100 85 100 97 500 77 800
Kokonaispääoman tuottoprosentti -24,8 -15,9 -15,1 -18,3

9349786
Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi