LUKE Taloustohtori
Porotalous
 2002-2020  Omat valinnat  Taustatiedot  Poromatkailu  2020  2019  2018  2015  2017  2016  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006


Tunnusluvut, poronhoitoalueet 3-jako
SAS Output Taloustohtori. Porotalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 5.2.2023
            Tunnusluvut             2013_2014
Muu poronhoitoalue
Muu erityinen poronhoitoalue Saamelaisten kotiseutualue Keskiarvo
Tiloja edustettuna 380 200 330 910
Tiloja otoksessa 40<n<50 4<n<10 11<n<20 70<n<80
Eloporot 141 216 241 193
Yrittäjänvoitto -16 900 -17 400 -19 100 -17 800
        + Palkkavaatimus 21 600 22 100 24 200 22 600
        + Korkovaatimus 2 730 3 740 4 060 3 430
Yrittäjätulo 7 330 8 390 9 160 8 230
Kannattavuuskerroin 0,30 0,33 0,32 0,32
Yrittäjätulo 7 330 8 390 9 160 8 230
        - Korkovaatimus -2 730 -3 740 -4 070 -3 440
=Työansio 4 590 4 650 5 090 4 790
        Työtunnit 1 440 1 480 1 620 1 510
=Työtuntiansio 3,2 3,1 3,1 3,2
        Oma pääoma 58 000 78 400 83 800 71 800
        Koko pääoma 60 400 87 600 104 300 82 200
Omavaraisuusaste 96,1 89,5 80,4 87,3
        Korvaus koko pääomalle -14 100 -13 400 -14 700 -14 200
        Pääoma tilikautena 57 100 85 100 97 500 77 800
Kokonaispääoman tuottoprosentti -24,8 -15,9 -15,1 -18,3

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi