LUKE Taloustohtori
Porotalous
 2002-2020  Omat valinnat  Taustatiedot  Poromatkailu  2020  2019  2018  2015  2017  2016  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006


Tunnusluvut, poronhoitoalueet 2-jako
SAS Output Taloustohtori. Porotalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 5.2.2023
            Tunnusluvut             2013_2014
Muu poronhoitoalue
Erityinen poronhoitoalue Keskiarvo
Tiloja edustettuna 380 530 910
Tiloja otoksessa 40<n<50 20<n<30 70<n<80
Eloporot 141 222 193
Yrittäjänvoitto -16 900 -18 200 -17 800
        + Palkkavaatimus 21 600 22 800 22 600
        + Korkovaatimus 2 730 3 910 3 430
Yrittäjätulo 7 330 8 380 8 230
Kannattavuuskerroin 0,30 0,31 0,32
Yrittäjätulo 7 330 8 380 8 230
        - Korkovaatimus -2 730 -3 910 -3 440
=Työansio 4 590 4 470 4 790
        Työtunnit 1 440 1 520 1 510
=Työtuntiansio 3,2 2,9 3,2
        Oma pääoma 58 000 81 000 71 800
        Koko pääoma 60 400 94 100 82 200
Omavaraisuusaste 96,1 86,0 87,3
        Korvaus koko pääomalle -14 100 -14 100 -14 200
        Pääoma tilikautena 57 100 89 400 77 800
Kokonaispääoman tuottoprosentti -24,8 -15,9 -18,3

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi