LUKE Taloustohtori
Porotalous
 2002-2022  Omat valinnat  Taustatiedot  Poromatkailu  2021  2020  2019  2018  2015  2016  2017  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Tunnusluvut kokoluokittain
SAS Output Taloustohtori. Porotalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 3.3.2024
            Tunnusluvut             2013-2014
Hyvin suuri Suuri Melko suuri Keskikokoinen Melko pieni Keskiarvo
Tiloja edustettuna 180 110 290 170 170 910
Tiloja otoksessa 20<n<30 11<n<20 11<n<20 11<n<20 4<n<10 70<n<80
Eloporot 429 212 148 114 88 193
Yrittäjänvoitto -8 690 -12 400 -23 000 -14 000 -25 700 -17 800
        + Palkkavaatimus 24 700 18 800 26 300 16 900 22 400 22 600
        + Korkovaatimus 6 730 3 860 2 690 2 460 1 910 3 430
Yrittäjätulo 22 700 10 200 5 950 5 290 -1 430 8 230
Kannattavuuskerroin 0,72 0,45 0,21 0,27 -0,06 0,32
Yrittäjätulo 22 700 10 200 5 950 5 290 -1 430 8 230
        - Korkovaatimus -6 740 -3 860 -2 690 -2 470 -1 920 -3 440
=Työansio 16 000 6 320 3 260 2 830 -3 350 4 790
        Työtunnit 1 650 1 260 1 760 1 130 1 500 1 510
=Työtuntiansio (euroa per tunti) 9,7 5,0 1,8 2,5 -2,2 3,2
        Oma pääoma 139 300 78 400 57 700 50 100 41 900 71 800
        Koko pääoma 170 000 85 400 67 700 52 500 41 900 82 200
Omavaraisuusaste 82,0 91,8 85,2 95,5 100,0 87,3
        Korvaus koko pääomalle -1 620 -8 570 -20 100 -11 500 -23 800 -14 200
        Pääoma tilikautena 156 600 83 400 65 400 51 700 38 400 77 800
Kokonaispääoman tuottoprosentti -1,0 -10,3 -30,7 -22,3 -62,0 -18,3

9349792
Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi