LUKE Taloustohtori
Porotalous
 2002-2021  Omat valinnat  Taustatiedot  Poromatkailu  2021  2020  2019  2018  2015  2016  2017  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Tulos, poronhoitoalueet 3-jako
SAS Output Taloustohtori. Porotalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 3.12.2023
Tuloslaskelma 2013_2014
Muu poronhoitoalue
Muu erityinen poronhoitoalue Saamelaisten kotiseutualue Keskiarvo
Tiloja edustettuna 380 200 330 910
Tiloja otoksessa 40<n<50 4<n<10 11<n<20 70<n<80
Eloporot 141 216 241 193
Myyntituotot 13 800 14 900 17 200 15 200
        Tuet 4 090 6 950 6 980 5 760
Liikevaihto 17 800 21 800 24 200 21 000
Kokonaistuotto 29 400 33 500 42 400 35 000
        Muuttuvat kulut -16 700 -17 200 -24 900 -19 800
        Palkkavaatimus -21 500 -22 000 -24 100 -22 600
        Kiinteät kulut -2 300 -2 850 -2 190 -2 380
Käyttökate -11 100 -8 650 -8 890 -9 810
        Poistot -2 980 -4 840 -5 870 -4 430
Liiketulos -14 100 -13 400 -14 700 -14 200
        Nettorahoituskulut -40 -180 -270 -160
Nettotulos -14 200 -13 600 -15 000 -14 300
        Korkovaatimus -2 730 -3 740 -4 070 -3 440
Yrittäjänvoitto -16 900 -17 400 -19 100 -17 800

9349771
Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi