LUKE Taloustohtori
Porotalous
 2002-2020  Omat valinnat  Taustatiedot  Poromatkailu  2020  2019  2018  2015  2017  2016  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006


Tulos, poronhoitoalueet 2-jako
SAS Output Taloustohtori. Porotalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 3.2.2023
Tuloslaskelma 2013_2014
Muu poronhoitoalue
Erityinen poronhoitoalue Keskiarvo
Tiloja edustettuna 380 530 910
Tiloja otoksessa 40<n<50 20<n<30 70<n<80
Eloporot 141 222 193
Myyntituotot 13 800 15 800 15 200
        Tuet 4 090 6 980 5 760
Liikevaihto 17 800 22 800 21 000
Kokonaistuotto 29 400 38 300 35 000
        Muuttuvat kulut -16 700 -21 900 -19 800
        Palkkavaatimus -21 500 -22 700 -22 600
        Kiinteät kulut -2 300 -2 430 -2 380
Käyttökate -11 100 -8 850 -9 810
        Poistot -2 980 -5 340 -4 430
Liiketulos -14 100 -14 100 -14 200
        Nettorahoituskulut -40 -180 -160
Nettotulos -14 200 -14 300 -14 300
        Korkovaatimus -2 730 -3 910 -3 440
Yrittäjänvoitto -16 900 -18 200 -17 800

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi