LUKE Taloustohtori
Porotalous
 2002-2022  Omat valinnat  Taustatiedot  Poromatkailu  2021  2020  2019  2018  2015  2016  2017  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Tase, poronhoitoalueet 3-jako
SAS Output Taloustohtori. Porotalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 3.3.2024
                        Taselaskelma                 2013-2014
Muu poronhoitoalue
Muu erityinen poronhoitoalue Saamelaisten kotiseutualue Keskiarvo
Tiloja edustettuna 380 200 330 910
Tiloja otoksessa 40<n<50 4<n<10 11<n<20 70<n<80
Eloporot 141 216 241 193
VASTAAVAA 60 400 87 600 104 300 82 200
    Aineettomat hyödykkeet 0 0 0 0
          Maa-alueet 60 0 0 20
          Rakennukset 3 880 3 250 4 240 3 870
          Koneet ja kalusto 11 800 20 600 24 800 18 500
          Salaojitukset 0 0 0 0
          Kasvustot 0 0 0 0
          Muu käyttöomaisuus 0 0 0 0
    Pitkäaikaiset sijoitukset 0 0 0 0
    Vaihto-omaisuus 42 300 60 600 70 900 56 700
    Saamiset 2 270 3 190 4 320 3 210
    Rahoitusomaisuus 0 0 0 0
VASTATTAVAA 60 400 87 600 104 300 82 200
  Oma Pääoma 58 000 78 400 83 800 71 800
Velat yhteensä 2 350 9 210 20 400 10 400

9349795
Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi