LUKE Taloustohtori
Porotalous
 2002-2021  Omat valinnat  Taustatiedot  Poromatkailu  2021  2020  2019  2018  2015  2016  2017  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Tase, poronhoitoalueet 2-jako
SAS Output Taloustohtori. Porotalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 3.12.2023
            Taselaskelma             2013_2014
Muu poronhoitoalue
Erityinen poronhoitoalue Keskiarvo
Tiloja edustettuna 380 530 910
Tiloja otoksessa 40<n<50 20<n<30 70<n<80
Eloporot 141 222 193
VASTAAVAA 60 400 94 100 82 200
    Aineettomat hyödykkeet 0 0 0
          Maa-alueet 60 0 20
          Rakennukset 3 880 3 530 3 870
          Koneet ja kalusto 11 800 22 700 18 500
          Salaojitukset 0 0 0
          Kasvustot 0 0 0
          Muu käyttöomaisuus 0 0 0
    Pitkäaikaiset sijoitukset 0 0 0
    Vaihto-omaisuus 42 300 63 900 56 700
    Saamiset 2 270 3 970 3 210
    Rahoitusomaisuus 0 0 0
VASTATTAVAA 60 400 94 100 82 200
  Oma Pääoma 58 000 81 000 71 800
Velat yhteensä 2 350 13 100 10 400

9349777
Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi