LUKE Taloustohtori
Porotalous
 2002-2022  Omat valinnat  Taustatiedot  Poromatkailu  2021  2020  2019  2018  2015  2016  2017  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Tunnusluvut, poronhoitoalueet 3-jako
SAS Output Taloustohtori. Porotalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 24.4.2024
            Tunnusluvut             2012-2013
Muu poronhoitoalue
Muu erityinen poronhoitoalue Saamelaisten kotiseutualue Keskiarvo
Tiloja edustettuna 400 200 350 950
Tiloja otoksessa 40<n<50 11<n<20 11<n<20 70<n<80
Eloporot 138 224 244 195
Yrittäjänvoitto -20 900 -20 300 -9 600 -16 600
        + Palkkavaatimus 21 200 19 200 21 000 20 700
        + Korkovaatimus 2 510 3 530 4 070 3 300
Yrittäjätulo 2 730 2 440 15 500 7 340
Kannattavuuskerroin 0,12 0,11 0,62 0,31
Yrittäjätulo 2 730 2 440 15 500 7 340
        - Korkovaatimus -2 510 -3 530 -4 080 -3 300
=Työansio 210 -1 080 11 400 4 040
        Työtunnit 1 460 1 320 1 440 1 420
=Työtuntiansio (euroa per tunti) 0,1 -0,8 7,9 2,8
        Oma pääoma 52 000 71 000 82 900 67 400
        Koko pääoma 54 500 80 000 92 800 74 000
Omavaraisuusaste 95,4 88,7 89,3 91,0
        Korvaus koko pääomalle -18 300 -16 400 -5 260 -13 100
        Pääoma tilikautena 53 000 80 500 92 000 73 200
Kokonaispääoman tuottoprosentti -34,7 -20,4 -5,7 -18,0

8942973
Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi