LUKE Taloustohtori
Porotalous

Taloustohtori löytyy uudelta Taloustohtori sivustolta (avattu 22.4.2024)
Siirry uudelle Taloustohtori -sivustolle (taloustohtori.luke.fi)

 2002-2022  Omat valinnat  Taustatiedot  Poromatkailu  2021  2020  2019  2018  2015  2016  2017  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Tunnusluvut, poronhoitoalueet 2-jako
SAS Output Taloustohtori. Porotalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 21.5.2024
            Tunnusluvut             2012-2013
Muu poronhoitoalue
Erityinen poronhoitoalue Keskiarvo
Tiloja edustettuna 400 550 950
Tiloja otoksessa 40<n<50 20<n<30 70<n<80
Eloporot 138 229 195
Yrittäjänvoitto -20 900 -13 900 -16 600
        + Palkkavaatimus 21 200 18 600 20 700
        + Korkovaatimus 2 510 3 730 3 300
Yrittäjätulo 2 730 8 370 7 340
Kannattavuuskerroin 0,12 0,38 0,31
Yrittäjätulo 2 730 8 370 7 340
        - Korkovaatimus -2 510 -3 740 -3 300
=Työansio 210 4 630 4 040
        Työtunnit 1 460 1 280 1 420
=Työtuntiansio (euroa per tunti) 0,1 3,6 2,8
        Oma pääoma 52 000 76 000 67 400
        Koko pääoma 54 500 85 800 74 000
Omavaraisuusaste 95,4 88,5 91,0
        Korvaus koko pääomalle -18 300 -9962.038793 -13 100
        Pääoma tilikautena 53 000 84 900 73 200
Kokonaispääoman tuottoprosentti -34,7 -11,7 -18,0

8942970
Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi