LUKE Taloustohtori
Porotalous

Taloustohtori löytyy uudelta Taloustohtori sivustolta (avattu 22.4.2024)
Siirry uudelle Taloustohtori -sivustolle (taloustohtori.luke.fi)

 2002-2022  Omat valinnat  Taustatiedot  Poromatkailu  2021  2020  2019  2018  2015  2016  2017  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Tunnusluvut kokoluokittain
SAS Output Taloustohtori. Porotalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 21.5.2024
            Tunnusluvut             2012-2013
Hyvin suuri Suuri Melko suuri Keskikokoinen Melko pieni Keskiarvo
Tiloja edustettuna 200 110 300 170 180 950
Tiloja otoksessa 20<n<30 11<n<20 11<n<20 11<n<20 4<n<10 70<n<80
Eloporot 418 202 157 112 88 195
Yrittäjänvoitto -4 970 -18 400 -20 500 -18 800 -19 900 -16 600
        + Palkkavaatimus 24 800 19 400 22 600 17 200 17 100 20 700
        + Korkovaatimus 6 770 3 130 2 720 2 120 1 640 3 300
Yrittäjätulo 26 600 4 100 4 800 430 -1 210 7 340
Kannattavuuskerroin 0,84 0,18 0,19 0,02 -0,06 0,31
Yrittäjätulo 26 600 4 100 4 800 430 -1 210 7 340
        - Korkovaatimus -6 780 -3 140 -2 730 -2 130 -1 640 -3 300
=Työansio 19 800 960 2 070 -1 690 -2 850 4 040
        Työtunnit 1 710 1 330 1 550 1 180 1 170 1 420
=Työtuntiansio (euroa per tunti) 11,6 0,7 1,3 -1,4 -2,4 2,8
        Oma pääoma 137 800 66 400 54 500 43 600 34 300 67 400
        Koko pääoma 145 200 82 400 60 100 50 400 35 800 74 000
Omavaraisuusaste 94,9 80,5 90,6 86,5 95,7 91,0
        Korvaus koko pääomalle 1 970 -14 900 -17 500 -16 500 -18 100 -13 100
        Pääoma tilikautena 144 000 77 600 61 100 49 600 34 700 73 200
Kokonaispääoman tuottoprosentti 1,4 -19,3 -28,7 -33,5 -52,5 -18,0

8942979
Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi