SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Taloustohtori
Porotalous
 2002-2022  Omat valinnat  Taustatiedot  Poromatkailu  2021  2020  2019  2018  2015  2016  2017  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Tunnusluvut, poronhoitoalueet 3-jako
SAS Output Taloustohtori. Porotalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 3.3.2024
            Tunnusluvut             2010-2011
Muu poronhoitoalue
Muu erityinen poronhoitoalue Saamelaisten kotiseutualue Keskiarvo
Tiloja edustettuna 410 210 360 980
Tiloja otoksessa 40<n<50 11<n<20 11<n<20 70<n<80
Eloporot 136 223 213 183
Yrittäjänvoitto -18 700 -14 700 -6 110 -13 200
        + Palkkavaatimus 20 900 17 600 16 200 18 400
        + Korkovaatimus 2 370 3 300 3 390 2 940
Yrittäjätulo 4 460 6 180 13 500 8 150
Kannattavuuskerroin 0,19 0,30 0,69 0,38
Yrittäjätulo 4 460 6 180 13 500 8 150
        - Korkovaatimus -2 370 -3 310 -3 390 -2 950
=Työansio 2 090 2 880 10 100 5 200
        Työtunnit 1 490 1 260 1 150 1 310
=Työtuntiansio (euroa per tunti) 1,4 2,3 8,7 4,0
        Oma pääoma 47 700 66 200 71 200 60 300
        Koko pääoma 49 700 75 100 81 200 66 700
Omavaraisuusaste 96,0 88,1 87,7 90,4
        Korvaus koko pääomalle -16 200 -11 100 -2 420 -10 000
        Pääoma tilikautena 49 900 76 100 79 600 66 400
Kokonaispääoman tuottoprosentti -32,7 -14,6 -3,0 -15,1

7416969
Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi