SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Taloustohtori
Porotalous
 2002-2022  Omat valinnat  Taustatiedot  Poromatkailu  2021  2020  2019  2018  2015  2016  2017  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Tunnusluvut, poronhoitoalueet 2-jako
SAS Output Taloustohtori. Porotalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 12.4.2024
            Tunnusluvut             2010-2011
Muu poronhoitoalue
Erityinen poronhoitoalue Keskiarvo
Tiloja edustettuna 410 570 980
Tiloja otoksessa 40<n<50 20<n<30 70<n<80
Eloporot 136 221 183
Yrittäjänvoitto -18 700 -9 550 -13 200
        + Palkkavaatimus 20 900 17 100 18 400
        + Korkovaatimus 2 370 3 410 2 940
Yrittäjätulo 4 460 10 900 8 150
Kannattavuuskerroin 0,19 0,53 0,38
Yrittäjätulo 4 460 10 900 8 150
        - Korkovaatimus -2 370 -3 410 -2 950
=Työansio 2 090 7 520 5 200
        Työtunnit 1 490 1 220 1 310
=Työtuntiansio (euroa per tunti) 1,4 6,2 4,0
        Oma pääoma 47 700 70 400 60 300
        Koko pääoma 49 700 80 000 66 700
Omavaraisuusaste 96,0 88,0 90,4
        Korvaus koko pääomalle -16 200 -5 820 -10 000
        Pääoma tilikautena 49 900 79 400 66 400
Kokonaispääoman tuottoprosentti -32,7 -7,3 -15,1

7416966
Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi