SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Taloustohtori
Porotalous
 2002-2022  Omat valinnat  Taustatiedot  Poromatkailu  2021  2020  2019  2018  2015  2016  2017  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


2010/2011

Porotalouden kannattavuus koheni poronhoitovuonna 2010/2011. Kannattavuuskerroin kohosi edellisvuoden 0,28:sta 0,38:aan. Poronhoitovuoden yrittäjätulo kasvoi poronlihan hinnannousun ja maltillisen kustannuskehityksen ansiosta keskimäärin 8 150 euroon yritystä kohti.

Vahingonkorvausten määrä kasvoi

Porotalouden kokonaistuotto kasvoi edellisvuodesta 19 prosenttia, 29 700 euroon. Tukien osuus kokonaistuotosta säilyi ennallaan 18 prosentissa. Kokonaistuottoa kertyi 162 euroa eloporoa kohti.

Porotalouden tuotantokustannukset kasvoivat edellisvuodesta 5 prosenttia, 42 900 euroon. Koska keskimääräinen yrityskoko kasvoi, eloporoa kohti lasketut tuotantokustannukset pysyivät 235 eurossa. Yrittäjäntappiota muodostui 73 euroa eloporoa kohti.

Kannattavuuskerroin kohosi

Porotalouden keskimääräinen yrittäjätulo kohosi 6 380 eurosta 8 150 euroon yritystä kohti. Poronhoitovuonna 2010/2011 kannattavuuskerroin oli 0,38, eli yrittäjätulo kattoi 38 prosenttia yrittäjäperheen palkkatavoitteesta ja oman pääoman korkotavoitteesta. Yrittäjäperhe sai palkkaa 5,30 euroa tekemilleen 1 320 työtunnille ja 1,9 prosentin koron yritykseen sijoitetulle noin 60 000 euron omalle pääomalle.

Kannattavuusvaihtelu

Saamelaisten kotiseutualueella porotalouden kannattavuuskerroin kohosi 0,69:ään. Erityisen poronhoitoalueen eteläisemmässä osassa kannattavuuskerroin pysyi edellisvuoden 0,30:ssä. Muulla poronhoitoalueella kannattavuuskerroin oli vain 0,19.

Hyvät ja heikot vertailussa

Hyvät-kannattavuusryhmään luettiin 20 prosenttia parhaiten kannattaneista yrityksistä jättäen ensin kaikkein paras kymmenesosa yrityksistä ryhmän ulkopuolelle. Heikot-ryhmä muodostettiin samalla tavalla heikomman pään yrityksistä.

Heikot-ryhmän kannattavuuskerroin oli pysynyt ennallaan -0,11:ssa. Hyvät-ryhmän kannattavuuskerroin kohosi 0,58:sta 0,71:een. Hyvät-ryhmän kannattavuutta parantavat sekä eloporoa kohti saadut korkeammat tuotot että alhaisemmat tuotantokustannukset. Hyvät-ryhmän yritykset ovat suurempia. Yrityksillä oli 208 eloporoa, kun taas heikot-ryhmän yrityksillä oli 143 eloporoa.

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi