SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Taloustohtori
Porotalous
 2002-2020  Omat valinnat  Taustatiedot  Poromatkailu  2020  2019  2018  2015  2017  2016  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006


Tunnusluvut, poronhoitoalueet 3-jako
SAS Output Taloustohtori. Porotalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 6.2.2023
            Tunnusluvut             2009_2010
Muu poronhoitoalue
Muu erityinen poronhoitoalue Saamelaisten kotiseutualue Keskiarvo
Tiloja edustettuna 420 200 360 970
Tiloja otoksessa 40<n<50 11<n<20 11<n<20 70<n<80
Eloporot 131 201 208 174
Yrittäjänvoitto -18 300 -14 600 -14 200 -16 100
        + Palkkavaatimus 19 300 18 300 21 300 19 800
        + Korkovaatimus 2 220 2 730 3 200 2 680
Yrittäjätulo 3 090 6 370 10 200 6 380
Kannattavuuskerroin 0,14 0,30 0,42 0,28
Yrittäjätulo 3 090 6 370 10 200 6 380
        - Korkovaatimus -2 230 -2 730 -3 200 -2 690
=Työansio 860 3 640 7 030 3 690
        Työtunnit 1 420 1 350 1 570 1 460
=Työtuntiansio 0,6 2,7 4,5 2,5
        Oma pääoma 44 600 55 800 66 500 54 900
        Koko pääoma 47 300 69 300 78 500 63 300
Omavaraisuusaste 94,2 80,5 84,7 86,8
        Korvaus koko pääomalle -16 000 -11 400 -10 400 -13 000
        Pääoma tilikautena 47 800 69 000 76 100 62 500
Kokonaispääoman tuottoprosentti -33,6 -16,6 -13,8 -20,9

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi