SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Taloustohtori
Porotalous
 2002-2022  Omat valinnat  Taustatiedot  Poromatkailu  2021  2020  2019  2018  2015  2016  2017  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


2008/2009

Toukokuun lopussa 2009 päättyneen poronhoitovuoden 2008/2009 kannattavuuskerroin parani kahdeksalla sadasosalla edellisvuodesta nousten 0,33:een. Poronhoitovuoden keskimääräinen yrittäjätulo kasvoi 4580 eurosta 6620 euroon.

Tuotot ja kustannukset kasvoivat

Vuonna 2008/2009 porotalouden kokonaistuotto kasvoi 26 000 euroon. Eloporotuki yritystä kohti kasvoi karjakoon kasvun myötä 4 490 euroon. Tukien (ilman investointitukia) osuus kokonaistuotoista oli 17 prosenttia. Tuottoja kertyi 150 euroa eloporoa kohti.

Porotalousyritysten tuotantokustannukset kasvoivat 10 prosenttia 39 300 euroon. Euromääräisesti eniten kasvoivat tarvikekustannukset ja oman työn palkkavaatimus. Eloporoa kohti lasketut tuotantokustannukset olivat 226 euroa, eli yrittäjäntappiota syntyi 76 euroa eloporoa kohti.

Kannattavuus noususuunnasssa

Yrittäjän oman poronhoitotyön palkaksi ja oman pääoman koroksi saatava yrittäjätulo kasvoi 6 620 euroon yritystä kohti. Kasvua edellisvuodesta oli 44 prosenttia. Kannattavuuskerroin nousi 0,25:stä 0,33:een. Yrittäjäperhe sai 33 prosenttia 13,5 euron tuntipalkkavaatimuksesta (4,45 euroa) ja 33 prosenttia 5 prosentin oman pääoman korkovaatimuksesta (1,65 prosenttia).

Kun yrittäjätulosta vähennetään oman pääoman korkovaatimus kokonaisuudessaan, saadaan omalle työpanokselle korvaukseksi jäävä työansio. Kun se jaetaan työtuntien määrällä, saadaan porotalousyrittäjän keskimääräinen työtuntiansio, joka oli 3,1 euroa poronhoitovuonna 2008/2009.

Kannattavuudessa eroja

Parhaiten kannattaneita yrityksiä kuvaavan hyvät-ryhmän kannattavuuskerroin vuonna 2008/2009 oli 0,58, ja heikosti menestyneiden yritysten heikot-ryhmän kannattavuuskerroin oli -0,04. Hyvät-ryhmän parempi kannattavuus on seurausta sekä eloporoa kohti saaduista korkeammista tuotoista että alhaisemmista tuotantokustannuksista. Hyvien kokonaistuotto oli 175 euroa ja tuotantokustannukset 224 eloporoa kohti. Heikkojen kokonaistuotto oli 132 euroa ja tuotantokustannukset 284 euroa eloporoa kohti.

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi