SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Taloustohtori
Porotalous
 2002-2022  Omat valinnat  Taustatiedot  Poromatkailu  2021  2020  2019  2018  2015  2016  2017  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Tunnusluvut, poronhoitoalueet 3-jako
SAS Output Taloustohtori. Porotalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 12.4.2024
            Tunnusluvut             2007-2008
Muu poronhoitoalue
Muu erityinen poronhoitoalue Saamelaisten kotiseutualue Keskiarvo
Tiloja edustettuna 430 200 350 980
Tiloja otoksessa 40<n<50 11<n<20 20<n<30 70<n<80
Eloporot 131 221 196 172
Yrittäjänvoitto -17 700 -9 640 -11 200 -13 700
        + Palkkavaatimus 17 400 14 800 15 600 16 200
        + Korkovaatimus 1 860 2 380 2 310 2 130
Yrittäjätulo 1 460 7 580 6 670 4 580
Kannattavuuskerroin 0,08 0,44 0,37 0,25
Yrittäjätulo 1 460 7 580 6 670 4 580
        - Korkovaatimus -1 870 -2 390 -2 320 -2 140
=Työansio -410 5 190 4 350 2 440
        Työtunnit 1 370 1 170 1 230 1 280
=Työtuntiansio (euroa per tunti) -0,3 4,4 3,5 1,9
        Oma pääoma 39 300 54 700 48 900 45 900
        Koko pääoma 43 500 66 100 59 400 53 800
Omavaraisuusaste 90,5 82,8 82,3 85,3
        Korvaus koko pääomalle -15 700 -6 560 -8 420 -11 200
        Pääoma tilikautena 42 200 61 500 56 300 51 200
Kokonaispääoman tuottoprosentti -37,1 -10,7 -14,6 -21,8

7055967
Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi