SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Taloustohtori
Porotalous
 2002-2020  Omat valinnat  Taustatiedot  Poromatkailu  2020  2019  2018  2015  2017  2016  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006


Tunnusluvut, poronhoitoalueet 3-jako
SAS Output Taloustohtori. Porotalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 6.2.2023
            Tunnusluvut             2006_2007
Muu poronhoitoalue
Muu erityinen poronhoitoalue Saamelaisten kotiseutualue Keskiarvo
Tiloja edustettuna 430 210 350 1 000
Tiloja otoksessa 30<n<40 11<n<20 20<n<30 70<n<80
Eloporot 129 189 193 165
Yrittäjänvoitto -16 300 -10 100 -8 520 -12 200
        + Palkkavaatimus 17 200 12 900 14 400 15 300
        + Korkovaatimus 1 680 1 860 2 030 1 840
Yrittäjätulo 2 550 4 530 7 940 4 880
Kannattavuuskerroin 0,13 0,31 0,48 0,28
Yrittäjätulo 2 550 4 530 7 940 4 880
        - Korkovaatimus -1 690 -1 860 -2 040 -1 850
=Työansio 860 2 670 5 900 3 030
        Työtunnit 1 380 1 030 1 150 1 230
=Työtuntiansio 0,6 2,6 5,1 2,5
        Oma pääoma 34 700 37 500 41 400 37 700
        Koko pääoma 39 900 53 000 52 500 47 200
Omavaraisuusaste 86,8 70,9 78,9 79,9
        Korvaus koko pääomalle -14 500 -8 010 -6 090 -10 100
        Pääoma tilikautena 38 900 52 000 50 600 45 800
Kokonaispääoman tuottoprosentti -36,9 -15,4 -11,7 -21,8

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi