SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Taloustohtori
Maannostiedot
  Vakioraportit   Omat valinnat   Taustatiedot


Pintamaa tukialueittain
SAS Output Taloustohtori. Maannostieto -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke Maannostietokanta. 1.12.2022
  Pintamaalajit  kansallinen  luokitus       2011    
C4_alue
C3_alue
C2p_alue
C2_alue
C1_alue
B_alue
A_alue
Yhteensä
Peltoala 13.345 89.605 56.710 618.401 535.919 668.958 450.884 2433822
KIVENNÄISMAAT 9.081 58.538 47.237 491.441 436.748 604.812 421.507 2069364
Kivennäismaiden osuus peltoalasta % 68,1 65,3 83,3 79,5 81,5 90,4 93,5 85,0
    Karkeat kivennäismaat 9.081 58.435 35.876 434.083 373.476 273.644 71.527 1256123
    Karkeat kivennäismaat peltoalasta % 68,1 65,2 63,3 70,2 69,7 40,9 15,9 51,6
    Moreeni ja kalliomaat 5.161 31.553 19.410 196.337 166.769 100.291 45.571 565.091
    Karkearakeiset lajittuneet 3.802 16.685 5.786 74.256 49.302 63.229 13.549 226.609
    Hienorakeiset lajittuneet 118 10.197 10.680 163.490 157.406 110.124 12.407 464.423
    Savimaat 0 103 11.361 57.358 63.271 331.168 349.980 813.241
    Savimaiden osuus peltoalasta % 0,0 0,1 20,0 9,3 11,8 49,5 77,6 33,4
ELOPERÄISET MAAT 4.264 31.067 9.473 126.960 99.171 64.146 29.377 364.458
Eloperäisten maiden osuus peltoalasta % 31,9 34,7 16,7 20,5 18,5 9,6 6,5 15,0
    Multamaat 0 36 139 7.018 45.870 27.884 21.548 102.495
    Turvemaat 4.264 31.031 9.335 119.942 53.301 36.261 7.829 261.962

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi