LUKE Taloustohtori
Kasvihuonekaasulaskenta
  2001-2019   Omat valinnat   Taustatiedot


Tuotantosuunnittain. Tonnia CO2 ekv per hehtaari
SAS Output Taloustohtori. Kasvihuonekaasulaskenta-palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 1.7.2022
Päästöt yhteensä tonnia CO2 ekv per hehtaari Keskiarvo
    2001         2002         2003         2004         2005         2006         2007         2008         2009         2010         2011         2012         2013         2014         2015         2016         2017         2018         2019    
Tiloja edustettuna 773 500 49 100 48 000 45 200 44 000 42 600 45 000 44 200 42 800 42 500 40 200 40 900 39 300 38 200 37 100 36 400 35 600 35 200 33 800 33 300
Käytössä oleva maatalousmaa, ha 54 41 42 47 46 49 48 50 51 52 55 55 56 58 61 61 63 65 68 70
    Eloperäiset pellot, ha 5 3 3 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 6 5 6 6 6 8 9
    Kivennäismaan pellot, ha 49 39 40 45 44 46 44 47 48 49 51 51 52 54 56 57 58 59 61 61
Eläinyksiköt 26 24 25 27 26 27 25 27 26 25 26 25 26 25 27 28 28 27 26 28
Viljatilat 3,43 3,15 2,68 2,58 3,42 3,19 3,66 3,19 3,01 3,27 4,14 3,10 3,50 3,29 3,06 3,34 3,58 3,30 5,13 3,89
Muut kasvinviljelytilat 3,51 2,96 2,82 3,53 2,84 3,10 3,89 3,36 2,48 3,72 3,09 3,57 4,01 3,17 3,45 2,62 3,56 3,99 4,88 4,04
Kasvihuoneyritykset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avomaapuutarhatilat 2,90 3,26 4,03 3,73 4,48 4,58 4,22 2,71 1,44 2,91 3,83 2,22 2,88 2,16 1,50 2,95 1,48 1,73 2,33 0,10
Lypsykarjatilat 8,78 8,17 8,30 8,52 8,46 8,41 8,63 8,31 8,17 8,58 8,83 8,40 9,11 9,34 9,11 9,00 9,24 9,24 9,84 9,91
Muut nautakarjatilat 7,50 6,97 7,34 7,26 7,93 8,34 8,12 6,85 6,44 6,99 7,01 7,17 7,53 7,55 7,22 7,48 7,70 8,13 8,81 7,63
Lammas vuohi ja laidunkarjatilat 5,84 5,25 4,35 4,63 5,91 8,02 7,43 4,66 5,25 6,84 7,01 6,17 7,64 7,61 7,13 6,11 5,26 4,97 5,71 4,71
Sikatilat 6,32 6,18 5,71 5,79 6,31 5,99 6,27 5,91 6,66 6,62 7,30 6,32 6,31 5,48 6,05 6,15 6,18 7,96 8,16 6,72
Siipikarjatilat 7,31 7,07 7,74 5,75 5,76 5,98 5,13 7,14 7,15 7,47 4,79 7,27 5,62 4,75 10,01 7,38 7,33 11,62 9,97 13,01
Sekatilat 4,17 3,93 3,70 4,68 3,60 4,57 4,63 4,23 4,23 4,74 5,36 4,60 4,19 4,04 3,17 3,59 4,51 3,51 5,35 2,21
Kaikki tilat 5,54 5,60 5,44 5,75 5,77 5,79 5,88 5,30 4,99 5,35 5,74 5,16 5,57 5,30 5,10 5,19 5,50 5,52 6,63 5,67


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi