LUKE Taloustohtori
Kasvihuonekaasulaskenta
  2001-2019   Omat valinnat   Taustatiedot


Kg CO2 ekv per 1000 SO euroa
SAS Output Taloustohtori. Kasvihuonekaasulaskenta-palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 1.7.2022
Kasvihuonekaasupäästöt Kg CO2 ekv per 1000 SO euroa Keskiarvo
    2001         2002         2003         2004         2005         2006         2007         2008         2009         2010         2011         2012         2013         2014         2015         2016         2017         2018         2019    
Tiloja edustettuna 790 900 50 000 49 000 46 300 45 100 44 700 47 300 46 200 44 600 44 700 42 500 41 000 39 400 38 300 37 200 36 500 35 700 35 200 33 800 33 500
Käytössä oleva maatalousmaa, ha 53 41 42 47 46 48 47 49 50 51 54 55 56 58 61 61 63 65 68 70
    Eloperäiset pellot, ha 5 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 6 5 6 6 6 8 9
    Kivennäismaan pellot, ha 49 39 39 44 44 45 43 46 47 48 50 51 52 54 56 57 58 59 61 61
Eläinyksiköt 26 24 25 27 26 27 24 26 25 24 25 25 25 25 27 28 28 27 26 28
Taloudellinen tilakoko, SO-euroa 73.341 52.398 52.684 60.475 59.169 61.965 66.628 66.448 68.102 72.941 75.998 79.561 80.359 81.107 86.178 92.715 92.276 91.460 89.363 94.563
Maatalouden kasvihuonekaasupäästöt 1.619 1.981 2.067 1.951 1.905 1.925 1.683 1.767 1.554 1.712 1.511 1.411 1.472 1.494 1.503 1.375 1.404 1.406 1.486 1.449
    Tuotantoeläinten ruuansulatuksen metaani 677 787 813 786 766 766 671 724 693 618 641 621 648 644 642 606 606 635 654 636
    Tuotantoeläinten lannankäsittelyn metaani 131 142 150 149 152 159 136 144 139 125 127 121 122 122 122 116 116 117 119 121
    Tuotantoeläinten lannankäsittelyn dityppioksidi 84 90 93 90 89 89 78 87 85 78 82 81 85 83 83 80 78 81 81 83
    Maaperän dityppioksidi 642 839 868 822 796 806 713 735 552 798 584 531 545 557 569 531 525 516 509 560
    Kalkituksen hiilidioksidi 86 124 144 104 103 106 85 77 85 92 76 58 71 88 87 41 79 57 124 61
Maankäytön kasvihuonekaasupäästöt 1.992 1.947 1.780 2.115 2.167 2.116 2.007 1.700 1.667 1.558 2.172 1.858 2.075 1.924 1.708 1.648 1.985 2.083 3.162 2.280
    Eloperäisten peltojen hiilidioksidi 1.706 1.461 1.546 1.661 1.674 1.864 1.616 1.636 1.485 1.470 1.464 1.544 1.615 1.781 1.609 1.555 1.698 1.846 2.385 2.532
    Kivennäismaiden peltojen hiilidioksidi 304 504 252 493 540 287 424 70 197 92 732 322 467 149 105 99 307 247 808 -269
Energian hiilidioksidipäästöt 290 395 365 361 376 352 315 311 325 310 262 220 263 253 243 260 233 253 225 252
Päästöt yhteensä Kg CO2 ekv per 1000 SO-euroa 3.736 4.215 4.112 4.217 4.231 4.200 3.841 3.651 3.420 3.458 3.775 3.335 3.646 3.511 3.317 3.149 3.465 3.577 4.608 3.707


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi