LUKE Taloustohtori
Kasvihuonekaasulaskenta
  2001-2019   Omat valinnat   Taustatiedot


Tonnia CO2 ekv per hehtaari
SAS Output Taloustohtori. Kasvihuonekaasulaskenta-palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 1.7.2022
Kasvihuonekaasupäästöt Tonnia CO2 ekv per hehtaari Keskiarvo
    2001         2002         2003         2004         2005         2006         2007         2008         2009         2010         2011         2012         2013         2014         2015         2016         2017         2018         2019    
Tiloja edustettuna 790 700 50 000 49 000 46 300 45 100 44 700 47 300 46 200 44 600 44 700 42 500 41 000 39 400 38 300 37 200 36 500 35 700 35 200 33 800 33 300
Käytössä oleva maatalousmaa, ha 53 41 42 47 46 48 47 49 50 51 54 55 56 58 61 61 63 65 68 70
    Eloperäiset pellot, ha 5 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 6 5 6 6 6 8 9
    Kivennäismaan pellot, ha 49 39 39 44 44 45 43 46 47 48 50 51 52 54 56 57 58 59 61 61
Eläinyksiköt 26 24 25 27 26 27 24 26 25 24 25 25 25 25 27 28 28 27 26 28
Taloudellinen tilakoko, SO-euroa . 52.398 52.684 60.475 59.169 61.965 66.628 66.448 68.102 72.941 75.998 79.561 80.359 81.107 86.178 92.715 92.276 91.460 89.363 94.022
Maatalouden kasvihuonekaasupäästöt 2,65 2,83 2,93 2,89 2,83 2,88 2,81 2,77 2,46 2,83 2,48 2,42 2,50 2,52 2,54 2,52 2,52 2,47 2,53 2,63
    Tuotantoeläinten ruuansulatuksen metaani 0,93 1,00 1,01 1,02 0,99 0,98 0,96 0,98 0,94 0,89 0,91 0,89 0,92 0,90 0,91 0,92 0,88 0,90 0,86 0,86
    Tuotantoeläinten lannankäsittelyn metaani 0,18 0,18 0,19 0,19 0,20 0,20 0,19 0,19 0,19 0,18 0,18 0,17 0,17 0,17 0,17 0,18 0,17 0,17 0,16 0,16
    Tuotantoeläinten lannankäsittelyn dityppioksidi 0,12 0,11 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11
    Maaperän dityppioksidi 1,30 1,38 1,43 1,43 1,40 1,45 1,42 1,38 1,10 1,52 1,17 1,16 1,18 1,21 1,22 1,24 1,24 1,21 1,25 1,40
    Kalkituksen hiilidioksidi 0,12 0,16 0,18 0,13 0,13 0,14 0,12 0,10 0,12 0,13 0,11 0,08 0,10 0,12 0,12 0,06 0,11 0,08 0,16 0,08
Maankäytön kasvihuonekaasupäästöt, maatalousmaata kohti 2,59 2,38 2,18 2,56 2,61 2,61 2,73 2,21 2,18 2,13 2,90 2,47 2,74 2,50 2,31 2,40 2,75 2,75 3,88 2,83
    Eloperäisten peltojen hiilidioksidi, eloperäisiä hehtaareita kohti 24,06 23,79 23,69 24,02 24,12 24,05 23,12 23,25 23,81 23,85 23,78 23,90 24,13 24,28 24,46 24,27 24,57 24,59 24,36 24,51
    Kivennäismaiden peltojen hiilidioksidi, kivennäishehtaareita kohti 0,42 0,66 0,32 0,63 0,67 0,36 0,61 0,09 0,27 0,13 1,05 0,46 0,67 0,21 0,15 0,15 0,45 0,35 1,12 -0,37
Energian hiilidioksidipäästöt 0,35 0,40 0,37 0,36 0,38 0,37 0,37 0,36 0,39 0,39 0,31 0,28 0,34 0,32 0,32 0,36 0,32 0,34 0,28 0,32
Päästöt yhteensä tonnia CO2 ekv per hehtaari 5,51 5,57 5,39 5,71 5,73 5,71 5,80 5,25 4,94 5,29 5,64 5,16 5,57 5,30 5,10 5,19 5,50 5,53 6,63 5,69


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi