SuomeksiIn English
LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2023E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Usein kysytyt kysymykset

Ovatko kannattavuuskirjanpitotilat paremmin menestyviä kuin "tavalliset" maatilat? Voidaanko kannattavuuskirjanpitotilojen tuloksia verrata tavallisiin tiloihin?

Kannattavuuskirjanpidon seurataan noin 36 000 Suomen suurimman tilan kannattavuutta. Nämä tuottavat noin 90 prosenttia maataloustuotannosta. Kannattavuuskirjanpitotilat ovat tässäkin joukossa ehkä jonkin verran muita suurempia. Koska suuremmat tilat ovat useimmiten keskimääräistä kannattavampia, alue- ja tuotantosuuntakohtaisia keskiarvotuloksia laskettaessa kunkin kirjanpitotilan tulokset otetaan mukaan yhtä monta kertaa kuin  ko. tuotantosuunnassa ja tilakokoluokassa alueella on oikeasti maatiloja. Tämän ns. painotuksen vuoksi tulokset on yleistettävissä koskemaan Suomen maa- ja puutarhataloutta.


Miksi sivut latautuvat joskus hitaasti varsinkin 'Omat valinnat'-osiossa?

Raportit lasketaan reaaliajassa käymällä läpi suuri määrä numeerista tietoa sekä valitsemalla vain halutut tilaryhmät ja muuttujat/laskelmat. Keskiarvotulosten laskeminen vaatii keskiarvojen laskemisen lisäksi erilaisia painotuksia, deflatointeja jne. Tämä vaatii laskutoimitukset tekevältä järjestelmältä paljon laskentatehoa, ja mitä useampi yhtäaikainen käyttäjä on samaan aikaan tekemässä hakuja, sitä enemmän järjestelmälle tulee kuormaa, ja näinollen laskenta joskus hidastuu.


Saako kannattavuustietoja myös muilta tuotannonaloilta?

Kyllä saa. Porotalouden kannattavuustietoja löytyy Taloustohtorin porotalouspalvelusta osoitteesta www.mtt.fi/taloustohtori/porotalous. Turkistalouden tulokset vuodelta 2006 puolestaan löytyvät osoitteesta www.mtt.fi/taloustohtori/turkistalous.


Voiko Suomen maatalouden kannattavuutta verrata muihin EU-maihin?

Kyllä voi. Luke on julkaissut kaksi EU:n maatalouden kannattavuuteen liittyvää palvelua:

http://www.mtt.fi/eufadn (Luke Economydoctor FADN Standard Results)
ja
http://www.mtt.fi/eufadn-adv (Luke Economydoctor FADN Advanced Results)

Standard -palvelu sisältää EU:n FADN-kirjanpitotilojen tulokset siinä muodossa kuin ne ovat noudettavissa EU:n maatalouskomission omilta sivuilta. Advanced -palvelu käyttää pohjana samaa EU:n tietokantaa, mutta laskelmat ja uudet tunnusluvut on laskettu Luken Tilastopalveluiden kehittämillä laskumenetelmillä.

Sekä Standard - että Advanced -palveluissa voi vertailla Suomen maatalouden kannattavuutta muihin EU-maihin monella eri luokittelukriteerillä valitsemalla palvelun ylävalikosta "Own Criteria".

 

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi