SuomeksiIn English
LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2023E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Raportointijärjestelmä

Maa- ja puutarhatalous -verkkopalvelu on perustuu joustavaan raportointijärjestelmään ja käyttöliittymään, joiden avulla on mahdollista tarkastella erittäin kattavasti Suomen maa- ja puutarhatalouden taloudellisia tuloksia ja ennusteita. Tulokset pohjautuvat Luken Tilastopalveluiden ylläpitämään kannattavuuskirjanpitojärjestelmään.

Raportit

Palvelu tarjoaa yksittäisiä tunnuslukuja sekä erilaisia talousraportteja käyttäjän valinnan mukaan.

Tietoturva

Verkkopalvelusta ei ole mahdollista nähdä julkisesti yksittäisten kirjanpitotilojen tietoja. Kaikki raportointijärjestelmän perustulokset ovat vähintään seitsemän yrityksen ryhmäkeskiarvoja. Raporteissa näytetään myös kunkin ryhmän kirjanpitotilamäärät luokiteltuna, jotta tuloksista ei voi selvittää tilamäärätietoakaan hyödyntämällä yksittäisten tilojen tietoja. Sama periaate on myös keskiarvotulosten lisäksi palvelusta saatavissa olevassa hyvät- ja heikot –ryhmittelyä käyttävässä tulostuksessa. Taulukoiden tulokset esitetään pyöristettynä. Tämä on osin tietoturvakysymys.

Luokittelu

Ryhmät muodostetaan luokittelemalla tilat käyttäjän valitsemien luokittelijoiden perusteella. Luokittelijoiksi voi valita tuotantosuunnan ja/tai taloudellisen tilakoon, joiden määritys perustuu standardituotoksiin (SO-tuotos). Menetelmä mahdollistaa kokoluokkavertailut myös kasvinviljely- ja kotieläinyritysten välillä. Tuloksia voi tarkastella myös erilaisilla aluejakoluokitteluilla.

Raporttien muodostaminen

Raportointijärjestelmä hakee tietokannasta valittuihin luokkiin kuuluvat yritykset sekä laskee halutun raportin. Laskennassa kirjanpitotilojen tuloksia painotetaan siten, että tulokset edustavat tuotantosuunnittain ja tilakokoluokittain valittua/valittuja tarkastelualueita. Painokertoimet lasketaan tapauskohtaisesti perustuen siihen, kuinka paljon kullakin alueella on eri tuotantosuuntia ja tilakokoa edustavia tiloja kaikkiaan. Raporteista on nähtävissä kirjanpitotilamäärä luokiteltuna sekä kaikkien tilojen määrät pyöristettynä.

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi