SuomeksiIn English
LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2023E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Tuloslaskelma

Kannattavuuskirjanpidossa käytettävät laskelmakehikot perustuvat Yritystutkimusneuvottelukunnan suosituksiin. Kannattavuuskirjanpidossa yritysten yksittäiset tulo- ja menoerät kohdennetaan suoriteperusteen mukaisesti tuotoiksi ja kustannuksiksi sille vuodelle, jolloin tuotanto on aikaansaatu. Näin esimerkiksi sato- ja tuotosvaihtelut heijastuvat suoraan vuosittaisiin tulos- ja kannattavuuslukuihin.

OIKAISTU TULOSLASKELMA

+
  Myyntituotot
+   Tuet
= LIIKEVAIHTO
+   tuotevarastojen ja kotieläinomaisuuden lisäys
-   tuotevarastojen ja kotieläinomaisuuden vähennys
+   sisäiset siirrot (luovutukset) sekä välituotteiden tilakäyttö
+   maa- ja puutarhatalouden muut tuotot
= KOKONAISTUOTTO
-    muuttuvat kulut (sisältäen tilakäytön)
-    kiinteät kulut
-
   yrittäjäperheen palkkavaatimus
= KÄYTTÖKATE
-   poistot
= LIIKETULOS
+   rahoitustuotot
-   korot ja rahoituskulut
= NETTOTULOS
- oman pääoman korkovaatimus
= YRITTÄJÄNVOITTO
Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi