SuomeksiIn English
LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2023E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Taselaskelma

Kannattavuuskirjanpidossa käytettävät laskelmakehikot perustuvat Yritystutkimusneuvottelukunnan suosituksiin.

OIKAISTU TASELASKELMA

        Vastaavaa  
               Aineettomat hyödykkeet 
               Aineelliset hyödykkeet 
                        Maa- ja vesialueet (viljelysmaa)
                        Rakennukset 
                        Koneet ja kalusto 
                        Muut aineelliset 
               Pitkäaikaiset sijoitukset 
               Arvostuserät 
               Vaihto-omaisuus  
                        Aineet ja tarvikkeet (panosvarastot)
                        Tuotevarastot 
                        Kotieläimet
                        Muu vaihto-omaisuus 
               Saamiset 
               Rahoitusomaisuus 
   
        Vastattavaa  
               Oma pääoma  
               Varaukset 
               Arvostuerät 
               Pitkäaikainen vieras pääoma 
                        Valtionlainat 
                        Korkotukilaina 
                        Muut pankkilainat 
                        Muut pitkäaikaiset velat
               Lyhytaikainen vieras pääoma 
                        Lyhytaikaiset pankkilainat
                        Ostovelat
                        Muut lyhytaikaiset velat

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi