SuomeksiIn English
LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2023E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Kannattavuuskirjanpito

Maatalouden kannattavuuskirjanpito aloitettiin Suomessa vuonna 1912. Nykyisin toimintaa ylläpitää ja kehittää Luken Tilastopalvelut. Kannattavuuskirjanpidossa seurataan maatalous- ja puutarhayritysten talouden kehitystä kirjanpitotiloilta kerättävän yritysaineiston perusteella.
Kannattavuuskirjanpitotiloilta saatavaa aineistoa hyödynnetään mm. tutkimuksessa, maataloushallinnossa, talousneuvonnassa, edunvalvonnassa, maatalousopetuksessa, mediassa, kirjanpitotiloilla ja muissakin yrityksissä.

Suomen liityttyä EU:iin kannattavuuskirjanpitoaineistosta alettiin toimittaa myös Suomen maataloutta koskevat tiedot EU:n maatilayritysten kirjanpidon tietoverkkoon, FADN:iin (Farm Accountancy Data Network).

Kannattavuuskirjanpitoon liittyminen

Tavoitteena on nostaa kannattavuuskirjanpitotilojen kokonaismäärä 1 100 tilaan, joten tiloja otetaan mukaan kirjanpitotoimintaan jatkuvasti.

Uusien kirjanpitotilojen valinta perustuu valintasuunnitelman mukaiseen otantaan, jota varten kaikki Suomen maatilat luokitellaan alueen, tilakoon ja tuotantosuunnan mukaan. Päätoimisista maa- tai puutarhataloutta harjoittavista yrityksistä valitaan satunnaisesti tilajoukko, joka edustaa sellaisia alueita, tuotantosuuntia ja tilakokoa, joista kirjanpidossa on mukana tavoitetta vähemmän tiloja. ProAgria Keskukset ja Kauppapuutarhaliitto rekrytoivat tästä tilajoukosta vapaaehtoiset kirjanpitotoimintaan halukkaat tilat ja neuvovat kirjanpidon aloittamisessa. Kannattavuuskirjanpitoon liittymisestä kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä ProAgria Keskusten ja Kauppapuutarhaliiton kannattavuuskirjanpidosta vastaaviin henkilöihin.

Kannattavuuskirjanpidon tietosuoja

Kaikkia kannattavuuskirjanpitotietojenkäsittelyyn osallistuvia sitoo täysi vaitiolovelvollisuus. Heillä ei ole oikeutta luovuttaa aineistoa tai yrittäjien nimiä kenellekään ulkopuoliselle. Sen myötä Luken Tilastopalvelut-yksikkö ei luovuta yrityskohtaista aineistoa kenellekään. Tilakohtaiset tiedot ovat täysin luottamuksellisia eikä niitä julkaista missään muodossa. Tutkimuskäyttöä varten tarvittavat tilastoajot suoritetaan Tilastopalvelut -yksikössä, ja vain keskiarvotuloksia luovutetaan ulkopuoliseen käyttöön.

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi