SuomeksiIn English
LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2023E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Aineiston hyödyntäminen

Kirjanpitoaineiston ja -tulosten hyödyntäminen

Kannattavuuskirjanpitoaineisto on Suomessa alan ainoa yritystason tutkimusaineisto, josta voidaan muodostaa oikaistut tulos- ja taselaskelmat, joiden pohjalta kyetään laskemaan muun muassa kannattavuutta kuvaavat tunnusluvut.

Tilakohtaista kannattavuuskirjanpitoaineistoa käytetään monipuolisesti:

 • Maa- ja elintarviketalouden eri tutkimuslaitosten sekä yliopistojen tutkimuksissa. Tutkimuksista saatava tieto maatila- ja puutarhataloudesta on kansallisesti tärkeää, ja tulokset hyödyttävät monin eri tavoin koko sektoria.
 • Aineistosta tuotetaan keskiarvotuloksia ja ennusteita maataloushallinnolle mm. tukijärjestelmien arviointiin ja kehittämiseen sekä EU:n kanssa käytäviin tukineuvotteluihin. Aineiston koostamisessa käytetään EU:n laskentaperusteita, minkä vuoksi aineisto ja sen tulokset nauttivat EU:n luottamusta.
 • Suomen liityttyä Euroopan unioniin vuonna 1995 kannattavuuskirjanpitojärjestelmällä alettiin hoitaa myös EU- jäsenmaille lakisääteisen maatilayritysten kirjanpidon tietoverkoston eli FADN-järjestelmän tietotarpeet.
 • Kannattavuuskirjanpitoaineistosta laskettuja keskimääräisiä tietoja hyödynnetään maatalousopetuksessa  sekä yliopistoissa että ammattikorkeakouluissa.
 • Kannattavuuskirjanpitoaineistosta laskettuja keskimääräisiä tietoja hyödynnetään myös maatalousneuvonnassa
 • Kannattavuuskirjanpitoaineistosta laskettuja keskimääräisiä tietoja hyödyntävät myös maatilat ja edunvalvonta
 • Kannattavuuskirjanpidossa mukana olevat yrittäjät hyödyntävät aineistosta laskettuja keskiarvotuloksia sekä tilakohtaisia palaute- ja vertailuraportteja yritystensä talouden suunnittelussa ja kehittämisessä.
 • Taloustohtori-sivuston maa- ja puutarhatalous -verkkopalvelun tulokset perustuvat kannattavuuskirjanpitoaineistoon
Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi