SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous

Taloustohtori löytyy uudelta Taloustohtori sivustolta (avattu 22.4.2024)
Siirry uudelle Taloustohtori -sivustolle (taloustohtori.luke.fi)

 2000-2023E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Taloustohtorin Maa- ja puutarhatalous -palvelu

www.luke.fi/taloustohtori/maatalous

Palvelu tarjoaa erityyppisten maatalous- ja puutarhayritysten taloutta ja tuotantoprosessia kuvaavia keskiarvotulostuksia vuodesta 2000 lähtien.

Tulokset perustuvat Luken yrityskohtaiseen kannattavuuskirjanpito/FADN -aineistoon, jossa on vuosittain noin  900 maa- ja puutarhataloutta harjoittavaa yritystä. Tulokset on painotettu kuvaamaan kaikkien suomalaisten taloudelliselta tilakooltaan yli 8000 SO-euron maatalous- ja puutarhayritysten tuloksia. 

Palvelu koostuu kahdesta osasta:
1. Vuodesta 2000 lähtevän aikasarjan sekä yksittäisten tilivuosien perustulosteet sisältävät suoramyyntiä harjoittavien ja muiden tilojen tulos-, tase- ja tunnuslukutulosteet sekä keskeiset tulo- ja kannattavuusmittarit tuotantosuunnittain, tukialueittain ja kokoluokittain.

2.  "Omat Valinnat" - osiossa käyttäjä valitsee haluamansa raportin sekä enimmillään neljä luokittelutekijää, joiden perusteella määritetyille tilaryhmille järjestelmä laskee keskiarvotulokset. Yhteen tulostukseen voi valita enimmillään 4 luokittelijaa.

Kuhunkin keskiarvo-sarakkeeseen sisältyvät yritykset  voi jakaa edelleen  muutamien muuttujien suhteen hyvät- ja heikot -ryhmiin. Ryhmiä muodostettaessa kaikkein parhaat ja heikoimmat 5 prosenttia yrityksistä jätetään pois ja ryhmiin sisältyy seuraavaksi parhaat ja heikoimmat 20 prosenttia yrityksistä.

Kaikki tulokset lasketaaan painotettuna keskiarvona ja taulukot tehdään reaaliajassa.
________________________________________

Taloustohtorin Maa- ja puutarhatalous -palvelun tuottajat:

Perusaineisto 
     Suomen maatalous- ja puutarhayrittäjät, jotka kuuluvat kannattavuuskirjanpitoon

Verkkopalvelu, laskenta- ja raportointijärjestelmän toteutus
     Luke Tilastopalvelut / Arto Latukka

Kannattavuuskirjanpidon operatiiviset sekä raportoinnin tietokantajärjestelmät
     Luke Tilastopalvelut / Jukka Tauriainen, Heikki Mäkinen, Olli Rantala

Martti -tallennus- ja tilinpäätösohjelmisto
     Luke Tilastopalvelut / Sami Chaudhary, Olli Rantala

Kannattavuuskirjanpidon valinta- ja otantasuunnitelmat 
     Luke Tilastopalvelut / Alina Sinisalo ja Jukka Tauriainen

Kannattavuuskirjanpitoaineiston keruu ja tallennus:
     Pro Agria Keskukset, Kauppapuutarhaliitto ry, Suomen Mehiläishoitajain Liitto, Paliskuntien Yhdistys

Kannattavuuskirjanpitoaineiston tarkastukset ja käsittelyt:
     Luke Tilastopalvelut / Heikki Mäkinen, Arja Jauhiainen, Elina Kohonen, Kirsi Salminen, Marja Vilja ja Heini Ingman

Kannattavuuskirjanpidon ennustejärjestelmä ja ennustetulokset sekä typologia-luokittelujärjestelmä:
     Luke Tilastopalvelut / Jukka Tauriainen

Kannattavuuskirjanpidon painotusmenetelmä:
     Luke Tilastopalvelut / Arto Latukka

Verkkopalvelun Internet-käyttöliittymä:
     Luke Tilastopalvelut / Jussi Iltanen

Palvelun ulkoasun suunnittelu:
     Sofis Design Oy

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi