Maa- ja puutarhatalous
2000-2017E 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Omat valinnat Taustatiedot


Luomutuotannon kannattavuus
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 22.1.2018
Kannattavuuskerroin     2014         2015         2016E    
Tavanomainen tuotanto Koko tuotanto
luomussa
Osa tuotannosta
luomussa
Tavanomainen tuotanto Koko tuotanto
luomussa
Osa tuotannosta
luomussa
Tavanomainen tuotanto Koko tuotanto
luomussa
Osa tuotannosta
luomussa
Tiloja edustettuna 34 400 1 970 320 33 400 2 240 370 32 700 2 230 360
Viljelyala 59,4 77,0 69,7 60,7 77,0 67,5 60,8 76,9 67,5
Eläinyksiköt 27,3 33,1 48,1 28,4 18,8 59,2 29,1 18,0 59,3
Viljanviljely 0,05 .. .. 0,14 1,02 .. 0,28 0,83 ..
Muu kasvinviljely 0,23 0,21 .. 0,17 0,61 .. 0,39 0,86 ..
Kasvihuonetilat 0,86 .. .. 0,68 .. .. 0,96 .. ..
Avomaatilat 0,38 .. .. 0,30 .. .. 0,31 .. ..
Lypsykarja 0,60 0,83 .. 0,36 0,90 0,72 0,31 0,88 0,71
Muu nautakarja 0,34 0,72 0,29 0,36 0,63 0,75 0,18 0,51 0,70
Lammas ja vuohitilat .. .. .. .. 0,65 .. .. 0,64 ..
Sikatalous 0,44 .. .. 0,69 .. .. 0,35 .. ..
Siipikarjatalous 0,23 .. .. 0,38 .. .. 0,08 .. ..
Sekamuotoinen 0,20 0,06 .. 0,27 -0,15 .. 0,26 -0,23 ..
Kaikki tilat 0,37 0,59 0,29 0,31 0,69 0,74 0,31 0,70 0,70


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi