SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2023E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Tunnusluvut tuotantosuunnittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 3.12.2023
            Tunnusluvut                 2021    
Keskiarvo
Vilja- öljy- ja valkuaiskasvitilat Muut kasvinviljelytilat
Kasvihuoneyritykset
Avomaapuutarhatilat
Lypsykarjatilat
Muut nautakarjatilat
Lammas- vuohi- ja
laidunkarjatilat
Sikatilat
Siipikarjatilat
Sekatilat
Tiloja edustettuna 33 900 12 100 9 690 620 950 4 990 2 830 520 420 300 1 480
Tiloja otoksessa 690<n<700 120<n<130 120<n<130 50<n<60 11<n<20 190<n<200 90<n<100 11<n<20 11<n<20 5<n<10 30<n<40
Käytössä oleva maatalousmaa 68,6 66,3 51,5 0,6 32,4 95,4 100,9 64,2 105,4 36,3 97,6
Eläinyksiköt 27,7 0,0 0,1 0,0 0,0 72,9 75,9 23,4 351,5 416,6 49,9
Yrittäjänvoitto -16 900 -11 600 -15 100 57 400 -26 800 -32 200 -31 500 -27 300 -29 700 210 -14 500
        + Palkkavaatimus 26 700 13 000 13 900 67 900 21 200 65 600 40 400 37 800 45 600 51 300 37 100
        + Korkovaatimus 13 000 12 400 7 750 16 900 10 000 18 300 17 500 9 740 29 600 22 700 20 500
Yrittäjätulo 22 700 13 700 6 560 142 200 2 910 51 700 26 300 20 200 46 600 74 200 43 800
Kannattavuuskerroin 0,57 0,54 0,30 1,68 0,09 0,62 0,46 0,42 0,62 1,00 0,76
Yrittäjätulo 22 700 13 700 6 560 142 200 2 910 51 700 26 300 20 200 46 600 74 200 43 800
        - Korkovaatimus -12 900 -12 300 -7 800 -16 900 -8 600 -18 300 -17 400 -9 740 -30 700 -22 600 -20 200
=Työansio 9 770 1 360 -1 190 125 200 -5 680 33 400 8 860 10 400 16 900 51 600 23 600
        Työtunnit 1 660 810 860 4 220 1 320 4 090 2 520 2 360 2 840 3 200 2 380
=Työtuntiansio (euroa per tunti) 5,8 1,7 -1,4 29,4 -4,3 8,1 3,5 4,4 5,9 16,1 9,9
        Oma pääoma 387 900 355 800 233 000 571 000 243 700 566 200 494 700 242 100 986 900 748 500 684 800
        Koko pääoma 530 400 430 800 285 000 1 060 000 391 000 897 600 757 600 428 000 1 378 000 940 500 863 400
Omavaraisuusaste 73,1 82,6 81,8 53,8 62,3 63,1 65,3 56,6 71,6 79,6 79,3
        Korvaus koko pääomalle -710 2 330 -5 890 82 700 -14 300 -6 600 -6 500 -13 600 10 100 26 000 8 600
        Pääoma tilikautena 518 100 425 100 282 100 1 001 000 383 100 873 200 740 500 411 200 1 348 000 923 600 811 100
Kokonaispääoman tuottoprosentti -0,1 0,5 -2,1 8,3 -3,8 -0,8 -0,9 -3,3 0,7 2,8 1,1

7060444

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi