SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2023E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Tunnusluvut tukialueittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 2.12.2023
            Tunnusluvut                 2021    
Keskiarvo
A-alue
B-alue
C1-alue
C2-alue
C2p-alue
C3-alue
C4-alue
Tiloja edustettuna 33 900 5 470 9 500 8 430 8 530 640 1 140 130
Tiloja otoksessa 690<n<700 110<n<120 150<n<160 170<n<180 190<n<200 11<n<20 30<n<40 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 68,6 76,1 69,7 62,2 67,8 60,0 85,8 .
Eläinyksiköt 27,7 22,3 23,6 30,7 31,5 26,6 39,4 .
Yrittäjänvoitto -16 900 -18 600 -17 100 -11 500 -19 200 -28 600 -24 000 .
        + Palkkavaatimus 26 700 22 100 27 400 24 700 28 400 33 200 39 700 .
        + Korkovaatimus 13 000 16 500 13 200 12 700 11 500 9 030 10 300 .
Yrittäjätulo 22 700 20 000 23 700 25 700 20 700 13 700 25 900 .
Kannattavuuskerroin 0,57 0,52 0,58 0,69 0,52 0,32 0,52 .
Yrittäjätulo 22 700 20 000 23 700 25 700 20 700 13 700 25 900 .
        - Korkovaatimus -12 900 -16 500 -13 200 -12 400 -11 500 -9 020 -10 200 .
=Työansio 9 770 3 410 10 500 13 200 9 210 4 640 15 600 .
        Työtunnit 1 660 1 370 1 710 1 540 1 770 2 070 2 470 .
=Työtuntiansio (euroa per tunti) 5,8 2,4 6,1 8,5 5,2 2,2 6,3 .
        Oma pääoma 387 900 478 500 414 200 379 000 335 200 250 000 305 800 .
        Koko pääoma 530 400 607 500 526 900 530 700 502 100 382 500 517 400 .
Omavaraisuusaste 73,1 78,8 78,6 71,4 66,8 65,4 59,1 .
        Korvaus koko pääomalle -710 320 -1 230 4 640 -3 650 -16 400 -9 220 .
        Pääoma tilikautena 518 100 601 100 512 200 516 200 492 700 351 900 499 100 .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -0,1 0,1 -0,2 0,9 -0,7 -4,7 -1,8 .

7060447

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi