SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2023E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Tase tuotantosuunnittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 3.12.2023
                        Taselaskelma                     2021    
Keskiarvo
Vilja- öljy- ja valkuaiskasvitilat Muut kasvinviljelytilat
Kasvihuoneyritykset
Avomaapuutarhatilat
Lypsykarjatilat
Muut nautakarjatilat
Lammas- vuohi- ja
laidunkarjatilat
Sikatilat
Siipikarjatilat
Sekatilat
Tiloja edustettuna 33 900 12 100 9 690 620 950 4 990 2 830 520 420 300 1 480
Tiloja otoksessa 690<n<700 120<n<130 120<n<130 50<n<60 11<n<20 190<n<200 90<n<100 11<n<20 11<n<20 5<n<10 30<n<40
Käytössä oleva maatalousmaa 68,6 66,3 51,5 0,6 32,4 95,4 100,9 64,2 105,4 36,3 97,6
Eläinyksiköt 27,7 0,0 0,1 0,0 0,0 72,9 75,9 23,4 351,5 416,6 49,9
VASTAAVAA 530 500 430 800 285 000 1 062 000 391 000 897 600 757 900 428 000 1 378 000 940 500 863 400
    Aineettomat hyödykkeet 2 060 1 400 1 000 17 300 760 3 410 2 530 190 8 270 2 430 2 360
          Maa-alueet 218 300 250 400 152 900 29 300 174 100 248 000 233 900 157 500 422 200 179 000 342 800
          Rakennukset 90 600 29 800 27 900 456 600 64 000 225 200 173 900 95 300 261 300 351 000 141 100
          Koneet ja kalusto 81 000 61 300 40 700 172 900 51 700 160 500 112 200 55 000 159 000 125 400 137 100
          Salaojitukset 24 300 23 200 16 500 40 13 200 34 500 31 400 13 000 72 600 9 730 45 400
          Kasvustot 770 0 90 5 680 21 800 0 0 0 0 0 680
          Muu käyttöomaisuus 2 290 180 260 14 100 1 970 3 340 3 240 330 83 200 2 800 450
    Pitkäaikaiset sijoitukset 13 500 1 970 5 380 19 100 8 480 49 000 15 400 2 490 74 500 45 700 17 300
    Vaihto-omaisuus 62 200 42 000 23 700 59 900 34 600 126 300 129 600 43 900 216 700 117 600 104 800
    Saamiset 19 600 10 300 9 840 93 500 9 830 28 300 43 000 32 000 46 300 70 700 39 200
    Rahoitusomaisuus 15 800 10 200 6 610 193 900 10 400 19 000 12 700 28 100 34 000 36 000 32 200
VASTATTAVAA 530 400 430 700 285 000 1 062 000 390 600 897 600 757 700 428 000 1 378 000 940 500 862 300
  Oma pääoma 387 900 355 800 233 000 571 000 243 700 566 200 494 700 242 100 986 900 748 500 684 800
Velat yhteensä 142 000 74 900 51 900 491 400 129 800 331 400 263 100 186 000 391 100 192 000 177 500

7060441

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi