SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022e  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Tunnusluvut tuotantosuunnittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 4.6.2023
            Tunnusluvut                 2019    
Keskiarvo
Vilja öljy ja valkuaiskasvitilat Muut kasvinviljelytilat
Kasvihuoneyritykset
Avomaapuutarhatilat
Lypsykarjatilat
Muut nautakarjatilat
Lammas vuohi ja laidunkarjatilat Sikatilat
Siipikarjatilat
Sekatilat
Tiloja edustettuna 32 800 11 700 8 170 670 610 5 710 3 110 550 480 280 1 470
Tiloja otoksessa 720<n<730 120<n<130 120<n<130 80<n<90 5<n<10 220<n<230 80<n<90 11<n<20 11<n<20 5<n<10 30<n<40
Käytössä oleva maatalousmaa 68,9 63,5 52,2 0,7 32,6 79,1 109,3 56,9 130,8 72,7 108,1
Eläinyksiköt 28,2 0,0 0,1 0,0 0,0 62,9 77,5 23,8 282,4 414,4 41,2
Yrittäjänvoitto -25 600 -21 300 -18 300 15 300 -27 300 -44 500 -33 800 -36 400 -31 000 46 800 -36 200
        + Palkkavaatimus 28 700 14 100 14 700 56 600 15 200 63 200 41 200 36 100 58 100 57 900 36 900
        + Korkovaatimus 14 600 12 900 8 720 13 700 11 000 17 600 20 800 11 500 32 300 22 600 30 400
Yrittäjätulo 17 600 5 680 5 120 85 600 600 36 300 28 200 11 300 60 600 127 300 28 700
Kannattavuuskerroin 0,41 0,21 0,22 1,22 0,02 0,45 0,45 0,24 0,67 1,58 0,43
Yrittäjätulo 17 600 5 680 5 120 85 600 600 36 300 28 200 11 300 60 600 127 300 28 700
        - Korkovaatimus -14 400 -12 900 -8 720 -13 700 -12 700 -17 500 -20 800 -11 400 -33 400 -22 500 -27 300
=Työansio 3 110 -7 230 -3 590 71 900 -12 100 18 700 7 340 -200 28 300 104 700 1 410
        Työtunnit 1 790 880 910 3 510 940 3 950 2 570 2 260 3 630 3 620 2 350
=Työtuntiansio 1,7 -8,2 -3,9 20,5 -12,8 4,7 2,9 -0,1 7,8 28,9 0,6
        Oma pääoma 373 100 329 800 229 700 341 500 220 200 455 500 511 000 247 700 1 057 000 644 500 752 700
        Koko pääoma 520 300 405 000 292 800 818 100 383 900 724 300 811 800 390 600 1 364 000 1 202 000 858 600
Omavaraisuusaste 71,7 81,5 78,4 41,7 57,4 62,9 63,0 63,4 77,5 53,6 87,7
        Korvaus koko pääomalle -7 770 -6 890 -7 910 38 000 -10 300 -20 900 -4 590 -21 100 9 420 77 600 -6 440
        Pääoma tilikautena 513 900 400 800 289 800 799 500 384 200 716 300 790 600 389 600 1 335 000 1 221 000 856 700
Kokonaispääoman tuottoprosentti -1,5 -1,7 -2,7 4,7 -2,7 -2,9 -0,6 -5,4 0,7 6,4 -0,8


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi