SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Tunnusluvut tuotantosuunnittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 3.2.2023
            Tunnusluvut                 2019    
Keskiarvo
Vilja öljy ja valkuaiskasvitilat Muut kasvinviljelytilat
Kasvihuoneyritykset
Avomaapuutarhatilat
Lypsykarjatilat
Muut nautakarjatilat
Lammas vuohi ja laidunkarjatilat Sikatilat
Siipikarjatilat
Sekatilat
Tiloja edustettuna 42 900 15 200 18 500 670 630 5 740 3 210 920 480 260 1 660
Tiloja otoksessa 760<n<770 120<n<130 130<n<140 80<n<90 5<n<10 220<n<230 80<n<90 11<n<20 11<n<20 5<n<10 30<n<40
Käytössä oleva maatalousmaa 58,2 58,8 33,0 0,7 31,4 80,8 108,9 56,2 132,7 69,2 103,2
Eläinyksiköt 21,7 0,0 0,0 0,0 0,0 64,9 76,8 23,7 284,7 395,1 40,8
Yrittäjänvoitto -22 100 -21 300 -13 600 11 900 -26 900 -44 700 -33 900 -36 100 -30 000 41 500 -34 400
        + Palkkavaatimus 23 300 13 700 9 150 56 200 14 500 63 700 41 000 35 500 57 800 56 400 34 700
        + Korkovaatimus 12 200 12 000 5 860 12 100 10 500 18 100 20 800 11 500 32 400 22 000 29 000
Yrittäjätulo 13 300 4 290 1 400 80 200 -390 37 100 27 900 10 800 61 300 119 900 26 800
Kannattavuuskerroin 0,37 0,17 0,09 1,17 -0,02 0,45 0,45 0,23 0,68 1,53 0,42
Yrittäjätulo 13 300 4 290 1 400 80 200 -390 37 100 27 900 10 800 61 300 119 900 26 800
        - Korkovaatimus -12 100 -11 900 -5 860 -12 000 -12 000 -18 000 -20 700 -11 400 -33 500 -21 900 -25 700
=Työansio 1 120 -7 630 -4 460 68 100 -12 400 19 000 7 080 -690 28 900 97 900 1 110
        Työtunnit 1 450 850 570 3 490 900 3 980 2 560 2 210 3 610 3 520 2 210
=Työtuntiansio 0,8 -8,9 -7,8 19,5 -13,7 4,8 2,8 -0,3 8,0 27,8 0,5
        Oma pääoma 315 200 302 800 158 500 302 500 212 200 466 000 509 300 247 200 1 068 000 634 200 710 700
        Koko pääoma 430 600 372 600 188 400 719 300 363 200 747 100 808 600 395 400 1 378 000 1 156 000 816 300
Omavaraisuusaste 73,2 81,3 84,1 42,1 58,4 62,4 63,0 62,5 77,5 54,9 87,1
        Korvaus koko pääomalle -7 330 -7 970 -6 930 32 100 -10 900 -20 400 -4 790 -20 800 10 600 71 200 -6 240
        Pääoma tilikautena 425 400 368 800 186 700 705 400 363 500 738 500 786 800 394 300 1 348 000 1 174 000 813 600
Kokonaispääoman tuottoprosentti -1,7 -2,2 -3,7 4,6 -3,0 -2,8 -0,6 -5,3 0,8 6,1 -0,8


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi