SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Tunnusluvut tuotantosuunnittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 24.9.2022
            Tunnusluvut                 2019    
Keskiarvo
Vilja öljy ja valkuaiskasvitilat Muut kasvinviljelytilat
Kasvihuoneyritykset
Avomaapuutarhatilat
Lypsykarjatilat
Muut nautakarjatilat
Lammas vuohi ja laidunkarjatilat Sikatilat
Siipikarjatilat
Sekatilat
Tiloja edustettuna 33 500 12 000 8 540 670 590 5 720 3 080 550 480 260 1 560
Tiloja otoksessa 720<n<730 120<n<130 120<n<130 80<n<90 5<n<10 220<n<230 80<n<90 11<n<20 11<n<20 5<n<10 30<n<40
Käytössä oleva maatalousmaa 70,1 66,4 51,8 0,7 32,1 81,0 110,3 56,8 132,5 69,1 108,4
Eläinyksiköt 27,8 0,1 0,1 0,0 0,0 65,1 77,8 23,7 284,5 396,2 43,0
Yrittäjänvoitto -25 600 -21 300 -18 000 11 900 -26 800 -44 700 -33 700 -36 500 -30 300 41 800 -35 800
        + Palkkavaatimus 28 500 14 400 14 200 56 200 14 700 63 800 41 200 36 200 57 800 56 400 37 200
        + Korkovaatimus 14 800 13 400 8 750 12 100 10 900 18 100 20 900 11 400 32 400 22 000 30 400
Yrittäjätulo 17 600 6 460 4 910 80 200 390 37 200 28 400 11 100 60 900 120 200 29 600
Kannattavuuskerroin 0,41 0,23 0,21 1,17 0,02 0,45 0,46 0,23 0,68 1,53 0,44
Yrittäjätulo 17 600 6 460 4 910 80 200 390 37 200 28 400 11 100 60 900 120 200 29 600
        - Korkovaatimus -14 600 -13 300 -8 750 -12 000 -12 500 -18 100 -20 900 -11 400 -33 500 -22 000 -27 400
=Työansio 2 910 -6 920 -3 840 68 100 -12 100 19 100 7 480 -350 28 600 98 200 2 140
        Työtunnit 1 780 900 880 3 490 910 3 980 2 570 2 260 3 610 3 520 2 360
=Työtuntiansio 1,6 -7,7 -4,3 19,5 -13,2 4,8 2,9 -0,2 7,9 27,8 0,9
        Oma pääoma 377 300 340 300 231 000 302 500 220 100 467 000 511 700 247 000 1 063 000 634 200 751 700
        Koko pääoma 524 200 420 300 290 700 719 300 375 100 749 100 813 500 389 800 1 374 000 1 158 000 858 400
Omavaraisuusaste 72,0 81,0 79,5 42,1 58,7 62,3 62,9 63,4 77,4 54,8 87,6
        Korvaus koko pääomalle -7 560 -6 300 -7 720 32 100 -10 200 -20 400 -4 310 -21 300 10 300 71 500 -5 860
        Pääoma tilikautena 517 700 415 600 287 500 705 400 375 300 740 500 793 000 388 800 1 344 000 1 176 000 856 500
Kokonaispääoman tuottoprosentti -1,5 -1,5 -2,7 4,6 -2,7 -2,8 -0,5 -5,5 0,8 6,1 -0,7


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi