SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Tunnusluvut tukialueittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 5.2.2023
            Tunnusluvut                 2019    
Keskiarvo
A_alue
B_alue
C1_alue
C2_alue
C2p_alue
C3_alue
C4_alue
Tiloja edustettuna 42 900 5 920 14 200 10 800 12 700 1 210 1 940 400
Tiloja otoksessa 760<n<770 130<n<140 150<n<160 170<n<180 210<n<220 20<n<30 40<n<50 5<n<10
Käytössä oleva maatalousmaa 58,2 74,0 54,6 54,0 53,3 48,9 51,1 23,6
Eläinyksiköt 21,7 11,3 15,4 26,3 24,1 19,2 23,7 8,1
Yrittäjänvoitto -22 100 -23 800 -26 300 -14 800 -23 400 -16 800 -24 700 -3 620
        + Palkkavaatimus 23 300 21 100 21 700 21 900 24 100 21 800 24 300 14 200
        + Korkovaatimus 12 200 17 400 12 100 11 600 10 400 7 180 7 250 2 120
Yrittäjätulo 13 300 14 800 7 340 18 300 11 000 12 200 6 750 12 800
Kannattavuuskerroin 0,37 0,38 0,22 0,55 0,32 0,42 0,21 0,78
Yrittäjätulo 13 300 14 800 7 340 18 300 11 000 12 200 6 750 12 800
        - Korkovaatimus -12 100 -17 500 -12 000 -11 100 -10 300 -7 180 -7 260 -2 120
=Työansio 1 120 -2 750 -4 680 7 210 640 4 970 -500 10 600
        Työtunnit 1 450 1 310 1 350 1 370 1 500 1 360 1 510 890
=Työtuntiansio 0,8 -2,1 -3,5 5,2 0,4 3,6 -0,3 11,9
        Oma pääoma 315 200 417 900 322 300 303 500 262 100 176 000 180 800 60 600
        Koko pääoma 430 600 543 200 404 500 423 700 388 800 247 700 300 600 105 000
Omavaraisuusaste 73,2 76,9 79,7 71,6 67,4 71,0 60,1 57,7
        Korvaus koko pääomalle -7 330 -3 910 -12 500 -760 -9 810 -7 970 -14 600 -890
        Pääoma tilikautena 425 400 538 000 396 900 416 500 388 700 249 900 293 700 105 800
Kokonaispääoman tuottoprosentti -1,7 -0,7 -3,2 -0,2 -2,5 -3,2 -5,0 -0,8


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi