LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Viljatilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 28.3.2023
            Tunnusluvut                 2019    
Vilja öljy ja valkuaiskasvitilat
Keskiarvo 8.000_15.000 15.000_25.000 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000
Tiloja edustettuna 12 000 2 570 3 640 3 620 1 750 440
Tiloja otoksessa 120<n<130 5<n<10 20<n<30 40<n<50 30<n<40 11<n<20
Käytössä oleva maatalousmaa 66,4 28,4 41,0 70,5 126,6 223,4
Eläinyksiköt 0,1 0,0 0,0 0,0 0,3 0,2
Yrittäjänvoitto -21 300 -22 700 -16 200 -25 800 -19 800 -23 800
        + Palkkavaatimus 14 400 10 800 10 400 15 000 23 400 28 400
        + Korkovaatimus 13 400 5 970 8 690 16 000 22 300 39 100
Yrittäjätulo 6 460 -5 980 2 800 5 090 25 800 43 600
Kannattavuuskerroin 0,23 -0,36 0,15 0,16 0,56 0,65
Yrittäjätulo 6 460 -5 980 2 800 5 090 25 800 43 600
        - Korkovaatimus -13 300 -5 970 -8 590 -16 000 -22 200 -39 100
=Työansio -6 920 -11 900 -5 790 -10 900 3 520 4 460
        Työtunnit 900 670 650 930 1 460 1 770
=Työtuntiansio -7,7 -17,7 -8,9 -11,7 2,4 2,5
        Oma pääoma 340 300 147 300 251 200 408 300 532 600 877 700
        Koko pääoma 420 300 172 200 288 500 485 900 723 300 1 210 000
Omavaraisuusaste 81,0 85,5 87,1 84,0 73,6 72,5
        Korvaus koko pääomalle -6 300 -16 200 -6 680 -8 310 6 550 20 400
        Pääoma tilikautena 415 600 173 400 286 600 483 700 708 400 1 170 000
Kokonaispääoman tuottoprosentti -1,5 -9,4 -2,3 -1,7 0,9 1,7


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi