LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2023E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Viljatilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 22.2.2024
            Tunnusluvut                 2019    
Vilja- öljy- ja valkuaiskasvitilat
Keskiarvo 8.000-15.000 15.000-25.000 25.000-50.000 50.000-100.000 100.000-250.000 250.000-500.000
Tiloja edustettuna 12 700 1 930 4 130 4 180 1 900 560 0
Tiloja otoksessa 130<n<140 0<n<4 20<n<30 40<n<50 30<n<40 11<n<20 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 59,9 . 32,1 62,3 109,2 215,7 .
Eläinyksiköt 0,3 . 0,4 0,4 0,3 0,1 .
Yrittäjänvoitto -20 800 . -20 200 -25 900 -21 400 -17 000 .
        + Palkkavaatimus 14 800 . 11 400 14 500 20 800 31 300 .
        + Korkovaatimus 12 600 . 7 260 14 800 21 600 37 100 .
Yrittäjätulo 5 670 . -2 330 2 020 19 900 48 000 .
Kannattavuuskerroin 0,21 . -0,13 0,07 0,47 0,70 .
Yrittäjätulo 5 670 . -2 330 2 020 19 900 48 000 .
        - Korkovaatimus -11 600 . -6 580 -13 400 -20 400 -33 700 .
=Työansio -5 990 . -8 910 -11 400 -600 14 300 .
        Työtunnit 920 . 710 900 1 300 1 950 .
=Työtuntiansio (euroa per tunti) -6,5 . -12,5 -12,7 -0,5 7,3 .
        Oma pääoma 309 200 . 215 000 334 700 484 300 853 000 .
        Koko pääoma 378 700 . 233 500 407 300 651 200 1 171 000 .
Omavaraisuusaste 81,6 . 92,1 82,2 74,4 72,8 .
        Korvaus koko pääomalle -7 610 . -13 100 -10 800 3 020 22 000 .
        Pääoma tilikautena 375 000 . 233 900 407 500 646 300 1 099 000 .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -2,0 . -5,6 -2,7 0,5 2,0 .

7060727

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi