LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Sikatilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 28.3.2023
            Tunnusluvut                 2019    
Sikatilat
Keskiarvo 25.000_50.000 100.000_250.000 250.000_500.000 500.000_750.000 1.000.000_1.500.000
Tiloja edustettuna 480 10 130 220 110 0
Tiloja otoksessa 11<n<20 0<n<4 5<n<10 5<n<10 0<n<4 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 132,5 . 91,7 146,0 . .
Eläinyksiköt 284,5 . 142,5 337,2 . .
Yrittäjänvoitto -30 300 . -90 000 19 200 . .
        + Palkkavaatimus 57 800 . 44 100 54 000 . .
        + Korkovaatimus 32 400 . 19 900 39 400 . .
Yrittäjätulo 60 900 . -26 000 112 600 . .
Kannattavuuskerroin 0,68 . -0,41 1,21 . .
Yrittäjätulo 60 900 . -26 000 112 600 . .
        - Korkovaatimus -33 500 . -19 900 -39 300 . .
=Työansio 28 600 . -45 900 73 200 . .
        Työtunnit 3 610 . 2 750 3 370 . .
=Työtuntiansio 7,9 . -16,7 21,7 . .
        Oma pääoma 1 063 000 . 490 900 1 521 000 . .
        Koko pääoma 1 374 000 . 810 900 1 756 000 . .
Omavaraisuusaste 77,4 . 60,5 86,6 . .
        Korvaus koko pääomalle 10 300 . -61 700 63 800 . .
        Pääoma tilikautena 1 344 000 . 814 600 1 700 000 . .
Kokonaispääoman tuottoprosentti 0,8 . -7,6 3,8 . .


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi