LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Sekatilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 31.3.2023
            Tunnusluvut                 2019    
Sekatilat
Keskiarvo 15.000_25.000 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000 250.000_500.000
Tiloja edustettuna 1 560 120 180 380 730 160
Tiloja otoksessa 30<n<40 0<n<4 5<n<10 5<n<10 11<n<20 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 108,4 . 53,6 71,4 149,8 .
Eläinyksiköt 43,0 . 8,5 13,6 75,2 .
Yrittäjänvoitto -35 800 . -24 200 -28 100 -54 000 .
        + Palkkavaatimus 37 200 . 19 200 37 300 44 400 .
        + Korkovaatimus 30 400 . 12 900 20 000 38 500 .
Yrittäjätulo 29 600 . 7 860 29 100 28 800 .
Kannattavuuskerroin 0,44 . 0,25 0,51 0,35 .
Yrittäjätulo 29 600 . 7 860 29 100 28 800 .
        - Korkovaatimus -27 400 . -12 800 -20 000 -38 400 .
=Työansio 2 140 . -5 040 9 070 -9 680 .
        Työtunnit 2 360 . 1 190 2 320 2 760 .
=Työtuntiansio 0,9 . -4,2 3,9 -3,5 .
        Oma pääoma 751 700 . 300 500 451 700 1 096 000 .
        Koko pääoma 858 400 . 353 700 530 300 1 246 000 .
Omavaraisuusaste 87,6 . 85,0 85,2 88,0 .
        Korvaus koko pääomalle -5 860 . -9 800 -6 300 -12 100 .
        Pääoma tilikautena 856 500 . 363 900 525 200 1 253 000 .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -0,7 . -2,7 -1,2 -1,0 .


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi