LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous

Taloustohtori löytyy uudelta Taloustohtori sivustolta (avattu 22.4.2024)
Siirry uudelle Taloustohtori -sivustolle (taloustohtori.luke.fi)

 2000-2023E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Sekatilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 21.5.2024
            Tunnusluvut                 2019    
Sekatilat
Keskiarvo 8.000-15.000 15.000-25.000 25.000-50.000 50.000-100.000 100.000-250.000 250.000-500.000
Tiloja edustettuna 1 580 40 100 120 590 400 320
Tiloja otoksessa 30<n<40 0<n<4 0<n<4 0<n<4 5<n<10 11<n<20 5<n<10
Käytössä oleva maatalousmaa 97,7 . . . 69,1 142,8 153,5
Eläinyksiköt 44,9 . . . 20,0 48,5 121,4
Yrittäjänvoitto -17 600 . . . -17 600 -31 800 -4 920
        + Palkkavaatimus 33 700 . . . 32 100 40 200 47 500
        + Korkovaatimus 31 100 . . . 18 800 45 100 54 100
Yrittäjätulo 38 600 . . . 28 200 41 100 80 100
Kannattavuuskerroin 0,60 . . . 0,55 0,48 0,79
Yrittäjätulo 38 600 . . . 28 200 41 100 80 100
        - Korkovaatimus -21 800 . . . -13 700 -32 700 -33 700
=Työansio 16 800 . . . 14 500 8 320 46 300
        Työtunnit 2 150 . . . 2 000 2 500 3 190
=Työtuntiansio (euroa per tunti) 7,8 . . . 7,2 3,3 14,5
        Oma pääoma 650 700 . . . 430 900 895 400 1 135 000
        Koko pääoma 743 000 . . . 487 400 1 071 000 1 250 000
Omavaraisuusaste 87,6 . . . 88,4 83,6 90,8
        Korvaus koko pääomalle 6 360 . . . -2 550 4 900 31 600
        Pääoma tilikautena 731 700 . . . 480 800 1 064 000 1 209 000
Kokonaispääoman tuottoprosentti 0,9 . . . -0,5 0,5 2,6

7661203

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi