LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2023E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Muut nautakarjatilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 12.4.2024
            Tunnusluvut                 2019    
Muut nautakarjatilat
Keskiarvo 25.000-50.000 50.000-100.000 100.000-250.000 250.000-500.000 500.000-750.000
Tiloja edustettuna 3 000 340 980 1 390 250 30
Tiloja otoksessa 80<n<90 5<n<10 20<n<30 40<n<50 11<n<20 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 101,5 28,9 61,6 118,4 226,0 .
Eläinyksiköt 75,3 19,9 39,8 86,0 196,5 .
Yrittäjänvoitto -31 400 -20 300 -32 300 -28 900 -61 600 .
        + Palkkavaatimus 40 300 26 100 33 900 43 100 68 000 .
        + Korkovaatimus 20 900 7 140 11 400 27 900 34 300 .
Yrittäjätulo 29 000 11 400 12 700 41 100 38 800 .
Kannattavuuskerroin 0,47 0,34 0,28 0,58 0,38 .
Yrittäjätulo 29 000 11 400 12 700 41 100 38 800 .
        - Korkovaatimus -20 000 -5 700 -11 200 -26 900 -32 400 .
=Työansio 8 890 5 730 1 520 14 200 6 360 .
        Työtunnit 2 520 1 630 2 110 2 690 4 250 .
=Työtuntiansio (euroa per tunti) 3,5 3,5 0,7 5,3 1,5 .
        Oma pääoma 507 500 162 600 331 100 664 600 720 500 .
        Koko pääoma 784 700 188 200 485 400 976 400 1 538 000 .
Omavaraisuusaste 64,7 86,4 68,2 68,1 46,8 .
        Korvaus koko pääomalle -3 890 -13 800 -15 800 5 290 -6 050 .
        Pääoma tilikautena 763 200 194 100 489 900 937 600 1 480 000 .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -0,5 -7,1 -3,2 0,6 -0,4 .

7060721

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi