LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Muut nautakarjatilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 31.3.2023
            Tunnusluvut                 2019    
Muut nautakarjatilat
Keskiarvo 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000 250.000_500.000 500.000_750.000
Tiloja edustettuna 3 080 360 1 180 1 320 190 30
Tiloja otoksessa 80<n<90 5<n<10 30<n<40 30<n<40 11<n<20 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 110,3 32,0 67,6 142,8 253,8 .
Eläinyksiköt 77,8 18,5 45,1 94,7 229,7 .
Yrittäjänvoitto -33 700 -20 300 -33 100 -33 600 -66 700 .
        + Palkkavaatimus 41 200 24 700 35 900 46 300 67 200 .
        + Korkovaatimus 20 900 6 380 12 400 28 900 41 500 .
Yrittäjätulo 28 400 10 700 15 100 41 600 42 000 .
Kannattavuuskerroin 0,46 0,34 0,31 0,55 0,39 .
Yrittäjätulo 28 400 10 700 15 100 41 600 42 000 .
        - Korkovaatimus -20 900 -6 380 -12 400 -28 900 -41 400 .
=Työansio 7 480 4 320 2 650 12 700 510 .
        Työtunnit 2 570 1 540 2 240 2 890 4 200 .
=Työtuntiansio 2,9 2,8 1,2 4,4 0,1 .
        Oma pääoma 511 700 191 200 346 900 676 200 928 000 .
        Koko pääoma 813 500 216 800 524 200 1 056 000 1 847 000 .
Omavaraisuusaste 62,9 88,2 66,2 64,0 50,2 .
        Korvaus koko pääomalle -4 310 -13 200 -14 900 5 500 -1 340 .
        Pääoma tilikautena 793 000 223 800 523 200 1 020 000 1 774 000 .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -0,5 -5,9 -2,8 0,5 -0,1 .


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi